Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Engelska redan i ettan?

Annons

Styrelsen får även beslutanderätten när det gäller skolans val, friluftsverksamhet och utformningen av skolans handlingsplan mot kränkande särbehandling.

Detta föreslår social- och utbildningsnämndens arbetsutskott som tog upp ärendet i onsdags. Beslut fattas av nämnden den 17 november.

- Läroplanen från 1994 anger att hela grundskolan ska innehålla drygt 6 600 timmar undervisning. Styrelsen i Håksberg kan bestämma hur många timmar i respektive årskurs som ska ägnas åt respektive ämne.

-Den lokala styrelsen kan till exempel också bestämma i vilken årskurs eleverna ska börja läsa engelska, berättar Kah Slenning, chef vid social- och utbildningsförvaltningen.

För närvarande börjar eleverna i Håksberg så smått med engelskan i årskurs 2. Men styrelsen har alltså möjlighet att besluta att undervisningen börjar i exempelvis årskurs 1.

- Skolans val är en timpott som skolan kan använda för vilket ämne som helst.

- Skolans val tar timmar av de vanliga ämnena men skolans val får inte inkräkta för mycket på kärnämnena (engelska, svenska, matematik), upplyser Kah Slenning.

- Vad det kan handla om är att en skola med musikinriktning flyttar timmar från exempelvis samhällsorienterande ämnen till musik. Andra skolor kanske satsar mer på idrott.

Beträffande friluftsverksamheten ges föräldrastyrelsen möjlighet att besluta om inriktningen, exempelvis att eleverna ska ges kunskaper om skog och skogsbruk.

- Styrelsen kan dock inte detaljstyra uppläggningen av undervisningen. I jämförelse med många europeiska länder har de svenska lärarna en stark ställning och avgör själva vilka undervisningsmetoder som ska användas.

För något år sedan var skolorna i Håksberg och Saxdalen nedläggningshotade. Hoten undanröjdes och det beslutades att föräldrarna skulle ges större inflytande. Ännu är det inte klart vilka föräldrar som kommer att sitta i styrelsen men tanken är att den ska ha 13 ordinarie ledamöter.

Därav ska åtta vara föräldrar, två personal, två "representanter för bygden" samt rektorn. Dessutom kommer två elever från elevrådet att ha närvaro- och yttranderätt.

Enligt Kah Slenning har man även i Saxdalen kommit långt med förberedelserna och han gissar att den skolans lokala styrelse också börjar sitt arbete runt årsskiftet.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons