Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Energiförsörjningen - en viktig fråga i skymundan

Annons

Svensk industri är energiintensiv och vi svenskar har en hög förbrukningsnivå även privat. Att jordens totala oljeutvinning närmar sig sitt tak borde vara högintressant.

Med nuvarande efterfrågeökning och kända tillgångar kommer oljan att snart bli en dyr energikälla. Kärnkraft är ingen lösning. Världens samlade urantillgångar motsvarar bara tre procent av de fossila reserverna.

Alla ansvariga vet vad som måste göras. Det krävs stora investeringar i ny energiteknik, sol, vind och bioenergi i olika former. Vi måste även använda energin klokare.

Massmedia har tyvärr aktivt bidragit med att sprida okunskap. I Dalarna har vi kunnat läsa artiklar där journalister blandar ihop nationell och global energiförbrukning.

Man blandar energislag och jämför produktion med konsumtion felaktigt.

Det verkar som om man vill att medborgarna ska sväva i okunskap.

Enligt officiell statistik har energianvändningen i Sverige varit tämligen konstant under tiden 1970 till 2000 om man undantar förlusterna inom kärnkraften.

Ökningen är mindre än de variationer som temperatur och konjunktur ger. Däremot har användningen förändrats.

De 55 till 65 TWh el som kärnkraften årligen ger har ersatt annan energi och inte tillgodosett påstådda nya behov.

Industrin har legat tämligen konstant kring 150 TWh per år. Bostadssektorn har minskat sitt behov från cirka 170 till cirka 140 TWh under perioden. Det beror på energibesparing. Ökning har främst skett inom transportsektorn.

Ett exempel på lögner är kärnkraftslobbyn som påstår att grön förnyelsebar energi står för mindre än en halv procent av Sveriges totala energiproduktion trots att bioenergin ökat med 50 procent sedan 1980 och nu är nästan dubbelt så stor som kärnkraften.

När journalister skriver om energi så glömmer de att 70 procent av världens befolkning använder energi som ej ingår i statistik (exempelvis torkad kodynga och

småskalig träkol).

Detta är så omfattande att världens totala energianvändning utgör cirka 150-180 procent av det vi mäter.

Tyvärr glömmer många den majoritet som inte använder olja till sina jordbruksmaskiner utan kör dem på hö och andra foderväxter.

Såväl England som USA gör bedömningen att vindkraften inom 15 år kommer att vara den billigaste icke fossila energikällan.

Solenergi i olika former har en hög tillväxttakt i länder som Tyskland, Österrike, USA och Japan. Kina genomför stora investeringar inom bioenergi liksom USA gör.

I Sverige finns stor kunskap på såväl vindenergi (ABB) och solenergi men vad gör regeringen?

Vi skulle kunna ha många blomstrande nya företag i Sverige om regeringen vågade gå från ord till handling och börja omställningsarbetet.

JAN LINDHOLM

Mer läsning

Annons