Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En vårbudget för fler jobb

Annons

Enligt Rolf Gunnarsson har vi också satsat för mycket pengar till höjda ersättningar, och för mycket pengar till ROT-avdrag (bidrag till reparation, om- och tillbyggnad. Under ett antal år har Sverige och Europa dragits med en djup lågkonjunktur, vilket satt tydliga spår i vår ekonomi. Ökade kostnader för arbetslöshet, i kombination med stigande kostnaderna för sjukskrivningar har tillsammans inneburit stora utgifter för den svenska ekonomin och begränsat utrymmet för vår generella välfärdspolitik.

Nu kan vi se en ljusning i den internationella lågkonjunkturen, men eftersom det kan dröja innan förbättringarna ger omedelbara effekter på arbetsmarknaden har vi socialdemokrater därför valt att lägga in kraftfulla insatser för att öka sysselsättningen och pressa tillbaka arbetslösheten. Vi föreslår därför att kommuner och landsting får ökade resurser fram till och med år 2006.

Satsningen omfattar en miljard kronor år 2005 och två miljarder kronor år 2006, vilket motsvarar cirka 3 000 nya medarbetare inom förskolan under år 2005 och ytterligare 3 000 stycken under år 2006.

Utöver detta vill vi dessutom satsa ytterligare två miljarder kronor på arbetsmarknadspolitiks program för att stärka människors möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden, vilket innebär cirka 15 000 nya platser. Av dessa vill vi även att 5 000 stycken ska riktas till kommuner och landsting.

En annan viktig åtgärd vid sidan av de arbetsmarknadspolitiska är att även satsa på vidareutbildning för att möta det ständigt ökade kravet på utbildning och kompetens. Därför vill vi socialdemokrater att 6 000 nya platser skapas för dem som arbetar inom kommuner och landsting, med prioritering av dem som arbetar deltid, men som har en önskan om att jobba heltid.

För att ytterligare öka sysselsättningen införs även ett ROT-avdrag för att stimulera renovering, om- och tillbyggnad av redan existerande fastigheter. Skattereduktionen kommer att gälla både ägare till småhus, bostadsrätter och hyreshus och kan användas för underhåll och reparation av alla de fastigheter som i dag behöver rustas.

Ett särskilt ROT-avdrag kommer dessutom att införas för miljöinvesteringar i offentliga lokaler, men även för att införa exempelvis källsortering i flerfamiljshus. ROT-avdraget kommer därmed att skapa nya arbeten i branscher som vi vet har starka tillväxteffekter på ekonomin i stort och bidrar därför till ökad sysselsättning även inom andra branscher.

Vårt förslag innebär en stor mängd nya arbetstillfällen under år 2005-2006 och att då höra moderaterna tala om sysselsättningsfientlig politik känns mycket märkligt.

Särskilt om man lägger ihop årets ekonomiska vårproposition tillsammans med alla de övriga förslag och reformer som vi socialdemokrater skapar för att underlätta företagsamhet och tillväxt.

Fast å andra sidan. Om moderaternas främsta verktyg i hur man skapar sysselsättning och tillväxt består av att man vill sänka skatter för redan rika och minska ersättningsnivåerna för dem som bäst behöver det, då förstår jag att moderaterna inte uppskattar vår socialdemokratiska politik med generell välfärd för alla, hög sysselsättning och en hållbar tillväxt.

KURT KVARNSTRÖM

Mer läsning

Annons