Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En utmärkt bra lärarutbildning

Annons

Numer är det obligatoriskt för lärarstudenter som avser att jobba med yngre barn att läs- och skrivinlärning och matematisk begreppsbildning även vid Högskolan Dalarna. Att över 60 procent inte har en enda poäng läs- och skrivinlärning eller matematiska grunder kommer därmed att förändras. Man kan fråga sig varför de studenter som tidigare avsett att jobba med yngre barn inte själva valt att läsa dessa kurser.

Lindberg/Björklund menar att en blivande fysiklärare och en fritidspedagog tvingas läsa en stor del av utbildningen tillsammans trots att deras kommande yrkesroller ställer helt olika krav. De enda kurser som de stackars studenterna "tvingas" läsa tillsammans är egentligen pedagogiskt arbete, men även där finns en indelning. Vi som studenter väljer i stort sett själva vilka kurser vi vill ha i vår utbildning och jag tvivlar på att det är många blivande fritidspedagoger som väljer att läsa 40 eller kanske 60 poäng fysik.

Att alla studenter sedan väljer olika inriktningar på sin utbildning innebär naturligtvis att vi läser många kurser tillsammans vilket inte jag ser som någon nackdel.

Vi ska så småningom jobba med samma barn och att man har en gemensam röd tråd att jobba efter är bara bra.

Det påstås att många studenter inte får någon praktik alls och att blivande gymnasielärare tvingas praktisera i förskolan. Vilka studenter grundar sig egentligen dessa fakta på?

Praktiken är obligatorisk i de 60 poäng pedagogik vi läser. Var fanns de studenter Lindberg/Björklund beskriver då? Det verkar högst osannolikt att "många" inte får någon praktik alls. Jag tycker att det skulle vara av intresse att få veta hur stor del av gymnasielärarstudenterna som "tvingas" praktisera i förskolan. Min bild av praktiken ser helt annorlunda ut.

I nästa andetag menar Lindberg/Björklund att akademiker har för svårt att bli lärare och att de borde räcka att läsa 40 poäng pedagogik i stället för 60.

Ni vill höja kvaliteten på utbildningen, men sänka kraven för "vissa" att bli lärare. Jag anar en viss dubbelmoral här.

Att skapa olika lärarutbildningar för olika slags lärare är väl redan gjort om jag inte misstar mig. Själv har jag läst 40 poäng matte för att så småningom bli mattelärare. De som ska undervisa äldre barn läser mer än så. Flertalet av de lärare jag känner som redan jobbar ute i skolorna har bara läst 10 poäng matte, men undervisar ändå i samma ämne. Det måste väl ändå betyda att ämneskunskaperna har ökat i utrymme?

Hur skulle ni önska att utbildningen såg ut? Att valmöjligheterna inom utbildningen är stora borde ses som positivt och inte tvärtom.

Hur ser utbildningen ut i andra delar av landet? Hur insatta är egentligen ni och vad grundar ni era påståenden på?

SARA OLSSON SARA OLSSON ÄR LÄRARSTUDERANDE VID HÖGSKOLAN I FALUN.

Mer läsning

Annons