Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En strimma av hopp

Annons

Under det senaste året har argumentationen från Svenskt Näringsliv fokuserat på tre särskilt viktiga frågor. De är åtgärder mot de astronomiska kostnaderna för sjukfrånvaron, reducerad småföretagarbeskattning samt ett slopande av den marginella men skadliga arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatten.

Opinionsbildning av det här slaget kan stundtals upplevas som ett tröstlöst arbete i hård motvind. Tämligen ofta bemöts vi och våra medlemsföretag av ministrar som officiellt helt oförstående upprepar sina retoriska mantran. Utan att darra på rösten lämnar man budskapet att allt är bra, det går bra för Sverige och det finns därför ingen anledning att ändra på något.

Nu har dock något hänt. Det kommer två annorlunda signaler. Regeringen har under våren meddelat att man överväger att ändra arvsskatten för att underlätta situationen när ett familjeföretag efter dödsfall ska övertas av yngre familjemedlemmar. Dessutom lär det nu finnas stor enighet kring behovet av att ändra de så kallade 3:12 reglerna, det vill säga de begränsningsregler som ekonomiskt straffar många mindre företag.

För alla mindre och mellanstora företagare är detta naturligtvis välkommet. Men man tror det först när de verkliga besluten är fattade. Man har nämligen varit med förr. I den politiska processen kan förslag lätt förändras. Inte minst i dagens Sverige där vår minoritetsregering ofta tvingas "köpa" stödpartiernas lojalitet med företagsfientliga beslut.

Trots hotbilden är de förslag till förändring som nu redovisas mycket välkomna. Det är signaler som visar att det lönar sig att göra sig synlig, debattera, argumentera, manifestera och att i alla lägen visa våra politiker exempel på de skadliga effekterna av den förda politiken.

Man kan dock inte slå sig till ro. Egendomsskattekommitténs förslag, som nu är ute på remiss, föreslår att förmögenhetsskatten ska finnas kvar och att den ska breddas. Blir detta verklighet blir det svårare att hitta riskkapital för nya affärsidéer och expansion av befintliga företag.

Vår företagsfientliga gåvoskatt finns ännu kvar i oförändrat skick. Bör inte den också ändras nu när arvsskatten omprövas. Måste en företagare avlida för att kunna lämna över ett familjeföretag till en yngre generation? Nej, det enda rimliga är att slopa både arvs- och gåvoskatten.

Kostnaden för sjukfrånvaron ökar. När man lägger ihop alla olika typer av ersättningsformer ser man att totalsumman är högre än någonsin. Snart måste regeringen och Hans Karlsson inse att man måste åtgärda orsaken till frånvaron och inte bara "dribbla" med bokföringen och låta företagen betala.

Det behövs många förenklade regler inom en lång rad områden. En arbetsrätt som stimulerar anställning, en företagsbeskattning som stimulerar investeringar, en miljölagstiftning som stimulerar verklig tillväxt, och så vidare. Vi har listan på nödvändiga förändringar och den är mycket lång.

Är de två aktuella förslagen en omvändelse under galgen då opinionstrycket blivit starkt nog? Eller ser vi äntligen de första tecknen på en sen men välkommen attitydförändring till företag och företagande? Låt oss innerligt hoppas att det är det senare.

CARL STRÖM

Mer läsning

Annons