Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En sorglig framgång!

Annons


Men det är en bedräglig lönsamhet det handlar om. Alla som sysslar med alkoholforskning känner till sambandet mellan ökad alkoholkonsumtion och ökade kostnader för samhället.

När fler och fler dricker mer och mer kommer också följderna som ett brev på posten:

Allt flera människor drabbas av olika former av alkoholskador.

Allt fler alkoholberusade människor kommer att misshandla andra människor - företrädesvis kvinnor och barn.

Allt fler människor påverkade av alkohol kommer att orsaka olyckor i trafiken, som kommer att döda många medtrafikanter och skada än flera.

Allt mer förstörelse och våld kommer att ske på stan - och i hemmen.

Allt fler unga människor kommer allt snabbare att bli beroende av alkohol.

Allt fler människor blir alkoholister och försvinner från arbetsmarknaden, samtidigt som vårdkostnaderna för samhället stiger brant.

De här faktorerna innebär i sin tur att samhället får satsa stora summor på att klara de ökade kostnaderna. Många gånger större än de summor som Systembolagets möjliga ökade lönsamhet inbringar.

Att göra det billigare, enklare och bekvämare att köpa alkoholhaltiga drycker är inget som gör samhället bättre. En ökad konsumtion ger bara ökade problem och kostnader.

Sverige har under många år varit ett föregångsland med en stram alkoholpolitik och återhållsamhet med utskänkningsställen. Det gör att Sverige också har hört till de länder i världen, som haft lägsta kostnaderna per invånare för alkoholrelaterad vård.

Efter hand som en obetänksam politisk majoritet nu lättar på bestämmelserna och lagarna, kommer också skattebetalarna att få satsa en större del av sina skattemedel på alkoholrelaterade kostnader - och en mindre del på barnomsorg, skola, äldrevård, väg- och fastighetsunderhåll, fritidsanläggningar och annat som är till allas vår fromma.

Det är de som direkt drabbas av alkoholens följdverkningar som drabbas hårdast. Men ingen går fri. Alla får vi vara med och dela kostnaderna.

Är alkoholen verkligen värd sitt pris?

Vägra låta er lockas till ökad konsumtion.

Köp inte mera alkohol för att den exponeras "aptitligare".

Ta inte alltid till vana att alltid utnyttja köpkvoterna till fullo när ni reser utomlands.

Visa att man kan trivas tillsammans lika bra utan alkohol.

Vägra att dricka alkohol om enda skälet till det är att det bjuds.

Försök vara ett gott föredöme för ungdomarna.

Och vägra att tycka det är okej att minderåriga ska dricka alkohol. Tänk på att varje alkoholist du ser på gatan är ett ungt alkoholfritt barn, som tyvärr en gång i tiden tog den första ölen eller supen. Ingen, som aldrig tar den första "supen", blir alkoholist.

LARS-ERIK MÅG

Mer läsning

Annons