Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En rejäl ansiktslyftning

Annons

I planen föreslås också en upprustning av Föreningsparken med boule-, beachvolley- och bollplaner.

Det var i samband med att kommunen sålde Utanfors herrgård, i närheten av Domnarvsvallen, till IK Brage som man beslutade att se över hela området

- Ja, eftersom försäljningen innebar en förändring av detaljplanen tyckte vi att det var ett lämpligt tillfälle att göra en del förbättringar som vi funderat på länge, säger arkitekt Anders Jonsson.

Om planen antas i sin helhet av kommunfullmäktige, vilket tidigast kan göras i april nästa år, innebär det att den farliga plankorsningen över järnvägsspåret vid Allfarvägen ersätts med en gång- och cykeltunnel.

Områdena efter järnvägen vid stadhuset får en rejäl ansiktslyftning i detaljplanen. Enligt förslaget ska en park byggas på den stora gräsytan öster om Tjärnaskolan.

Målet för parken är att den ska upplevas som en fortsättning på den gamla stadshusparken, som ritades av Sven Hermelin på 1930-talet.

Den gamla parken innehåller stilmässigt en blandning av nyklassicism och funkisinspirerade parkideal. Den kan betraktas som Borlänges arkitektoniskt mest värdefulla parkanläggning, heter det i kommentarerna till detaljplanen.

I förslaget till detaljplan finns fem olika förslag hur den nya parken skulle kunna utformas. Ett av förslagen innehåller en centralt placerad fontän.

För att åstadkomma en känsla av att den nya och gamla parken hänger ihop är målsättningen att minska Röda vägens barriäreffekt med hjälp av miljöanpassad gatubelysning och lämplig markbeläggning.

De radhus som föreslås kommer att få gatufasaden mot det tänkta parkområdet.

- Det bör bli ganska attraktiva hus. Läget blir ju mycket centralt samtidigt som det bör bli trivsamt med utsikt över parken, säger Anders Jonsson.

Tillfarten till radhusen, som kan uppföras i tre våningar, ska ske via Hällsjövägen. Där finns sedan tidigare tre bostadshus.

I detaljplanen föreslås vidare att Tjärnaskolans tomt, som är för liten, omdisponeras och utökas. Den befintliga bollplanen flyttas till tomtens nordöstra hörn.

Det grönområde på cirka 4 000 kvadratmeter som finns söder om skolan ska ställas iordning så att det kan användas för lek och idrott.

Parkområdet norr om Tjärnaskolan får en kraftfull trädplantering som gräns och skydd mot OK bensinstation.

Det stora vildvuxna gräsområdet mellan järnvägen till Mora och Jussi Björlings väg ingår inte i planområdet, men eftersom Brage behöver träningsplaner anser man att det är lämpligt att en bollplan med parkeringsmöjligheter anläggs här, till dess att en mer långsiktig användning av marken fastställs.

Föreningsparken mellan järnvägen och Allén, en av Borlänges äldsta parker, ingår också i planområdet. Borlänge energi har gjort ett förslag hur parken skulle kunna rustas upp.

Grundidén i förslaget är att karaktären av romantisk engelsk park ska bevaras och förstärkas.

Ett sätt att göra det är enligt förslagsställarna att bygga fler och tydligare entréer, nya samlingsplatser och komplettera såväl belysning som gångvägar.

Slutligen föreslås att Hushagsalléns gata görs smalare för att bättre passa som gång- och cykelväg.

Den som vill lämna synpunkter på detaljplanen kan göra det fram till och med den 10 december.

CLAES HUSÁHR

Mer läsning

Annons