Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En politik för alla

Annons

Moderaterna vill, om de vinner

valet; ändra på det svenska trygghetssystemet genom att i sjukvården införa ett försäkringssystem med en obligatorisk försäkring för bassjukvården och en tilläggsförsäkring som medborgaren själv tecknar.

Dessutom har moderaterna förslag om skattesänkningar med 230 miljarder fram till 2010, vilket betyder cirka 6,9 miljarder för Dalarnas del i minskade statsbidrag.

För att göra en annan jämförelse motsvarar denna skattesänkning kostnader för cirka 25 000 anställda i den offentliga sektorn.

Ovanpå detta vill moderaterna omdana skatteutjämningssystemet på sådant sätt att storstadsregionerna gynnas på skogs- och glesbygdslänens bekostnad. Samtidigt försöker moderaterna ge sken av att allt ska finnas kvar och ingenting ska förändras. Det går inte att först hugga ned skogen och sedan påstå att den finns kvar. De moderata förslagen liknar mer skräddarna i

H C Andersens "Kejsarens nya kläder", än seriös politik.

Med socialdemokraterna vid rodret ska landstinget vara i ekonomisk balans under den kommande mandatperioden. Det förutsätter att vi genomför de åtgärder för minskade kostnader i vården som vi redan beslutat om. Lyckas vi genomföra detta

arbete, som ska ske utan att de nuvarande uppgifterna för våra sjukhus förändras, har vi ett bra utgångsläge.

Nu intensifierar vi också arbetet med att minska väntetider och köer till vården. När det arbetet är genomfört ska vårdens

resurser vara av den storlek att nya köer inte ska byggas upp.

Individens inflytande i vård och omsorg ska stärkas. Tillgängligheten ska bli bättre och valfriheten större.

Före utgången av 2004 ska befolkningen kunna få ett besök i närsjukvården inom åtta timmar, läkarbedömning inom sju dagar och specialistbehandling inom tre månader. Vi har också redan fattat beslut som gör det lättare att välja vård i annat landsting.

Vårt mål är att vid utgången av 2004 ska inga besvärande väntetider och köer finnas i vården.

Särskilda kösatsningar görs nu med början 2002. Nu ska köerna inom kirurgi,

ortopedi, urologi, ögon och öron opereras bort. Samtidigt ska resurserna stärkas så att nya köer inte byggs upp.

Personalfrågorna ska få en långsiktig och bärkraftig lösning. Den nuvarande personalbristen går inte att enbart utbilda bort eller lösa med tillfälliga rekryteringar utomlands. Den långsiktiga lösningen ligger i att bedriva en personalpolitik som skapar attraktiva arbetsplatser som är självrekryterande och där frånvaron är låg.

För att nå dit ska vi skapa ett gott samarbete med skolor som utbildar vård- och omsorgspersonal. Vi ska arbeta med ledarskap; delaktighet och medinflytande. Vi ska utveckla mer flexibla arbetsorganisationer, vi ska stärka utbildning och kompetens.

Vi ska under mandatperioden införa individuella kompetenskonton. Vi ska fortsätta arbetet med att höja sysselsättningsgraden för dem som önskar. Vi ska se till att bemanningen är tillräcklig, att den är permanent och att vårdplatser och boendeformer täcker behoven.

I vården ska de så kallade stafetterna bort. Vi ska halvera sjuktalen inom vård och omsorg till 2006. Genom att förbättra arbetsmiljön och jämställdheten och samtidigt väcka god opinion för den offentliga sektorns uppgifter ska vi skapa det goda arbetet.

Så vill vi socialdemokrater utveckla vården och omsorgen i Dalarna och samtidigt ta ansvar för ekonomin. Ska vi lyckas kräver det att vi får stopp på befolkningsminskningen och ökade statsbidrag, inte som moderaterna föreslår, mindre.

Jag är gärna med och tar debatten om vården så länge den förs på ett seriöst sätt.

ALF JOHANSSON

Mer läsning

Annons