Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En ekonomisk röra

Annons

Slättaanläggningen består av sporthall, friluftsbad och fritidsgård. Ända sedan 1997 har Slättaanläggningen årligen haft ett underskott på runt 300 000 kronor som främst fått täckas av de övriga fritidsgårdarna.

Nära knuten till fritidsgården finns idrottsföreningen Bystugans IF vars inriktning är innebandy för ungdomar. Resor arrangeras bland annat för att locka ungdomar till verksamheten.

Hela Bystugans styrelse består av anställda på Slättaanläggningen och föreståndaren är dess kassör.

Det här är inte bra konstaterar KPMG. En del av föreningens inkomster kommer från bingo- lottoförsäljning som administreras av styrelsen. Det är svårt att se om den delvis bedrivs av personalen på kommunal arbetstid.

Leveransfakturor och materialinköp delas också upp mellan Bystugan och kommunen på ett inkonsekvent sätt anser KPMG. Även vid en del resor sker hopblandningar. När föreståndaren exempelvis följde med har han vid ett par tillfällen debiterat kommunen för övertidskostnader.

Den täta kopplingen mellan fritidsgården och Bystugan kan leda till farhågor från utomstående att Bystugans kassa stärks med kommunala medel, skriver Olov Larsson vid KPMG.

Han har inte funnit att så är fallet. Men revisionen kan inte heller undanröja farhågorna då den ekonomiska redovisningen totalt sett är en enda röra. Kontoplaner har inte följts och fakturor verkar ha konterats godtyckligt. Detta kan i och för sig bero på okunnighet hur kontoplanen används, konstaterar han och rekommenderar utbildning av personalen.

Det behöver också göras en klar avgränsning mellan Bystugans och kommunens verksamhet och ekonomi, slår revisionsrapporten fast.

Det finns också annan kritik. När fritidsgården hyrs ut för lägerverksamhet följs inte alltid kommunens prislista. Föreståndaren motiverar det med att en del föreningar som hyr inte skulle haft råd med det.

Andra privata företag verkar också inom anläggningen på lite olika samarbetsvillkor. Men i kommunens databas finns bara ett gällande skriftligt avtal för en av dem. I ett fall har KPMG konstaterat att det aldrig funnits avtal utan bara en muntlig uppgörelse.

Det råder också delade meningar om föreståndarens ansvarsområde. Själv anser han att han enbart är anställd som fritidsgårdsföreståndare och inte har ansvar anläggningens underskott. Därmed har heller inga besparingsåtgärder gjorts eller förslag på sådana tagits fram utan verksamheten har bedrivits som vanligt.

Fritidsförvaltningen å sin sida anser att föreståndaren är ansvarig för hela anläggningens ekonomi och verksamhet.

Detta måste med det snaraste klargöras för samtliga inblandade genom befattningsbeskrivning och verksamhetsdirektiv, slår KPMG fast.

Om inte nuvarande organisation fungerar kan ett alternativ vara att separera fritidsgården från övriga anläggningen och lägga ansvaret för den på någon annan, föreslår KPMG.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons