Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En chans att få påverka

Annons

För fjärde året i rad arrangerades ett ungdomsting i Falun. Elev- demokrati och det nya ungdomscentrumet, som ska öppna i gamla lantmäteriet, var årets två stora debattämnen.

Ett 70-tal elever från Faluns gymnasieskolor och årskurs nio hade kommit, men det fanns plats för betydligt fler. I panelen satt bland annat politiker som kommunalråd Dan Westerberg (c) och Maria Wilje (fap), Linnea Risinger för ungdomsrådet, tjänstemän från skolan, Eva-Lott Grafman, och fritidsförvaltningen, Jocke Wredelius.

"Finns skolan för att ge lärarna jobb eller finns den för att lära eleverna något?" Lugneteleven Tomas Jensens retoriska fråga till politikerna i kommunfullmäktige häromveckan fanns i centrum av diskussionen, trots att han inte själv var på plats i Kristinehallen. Hans medborgarförslag om problemen med lärares makt kontra elevers vanmakt visade sig vara högaktuell, trots att kommunfullmäktige sade nej till hans förslag att inrätta ett nytt kontrollorgan för att se att lärare lever upp till kraven i skolans regelverk.

- Vad ska vi göra? Rektorn har inte tid.

En Lugnetelev berättade att det helt saknas fungerande forum och rutiner på Lugnetgymnasiet när elever är missnöjda med en lärares undervisning eller betygsättning. Eleverna är utlämnade åt lärarens godtycke och oron är stor att öppen kritik ska leda till sämre betyg.

- Det här är en viktig fråga, svarade Eva-Lott Grafman:

- Missnöje måste man som skolledare ta på allvar och se om kritiken är befogad eller om det bara är allmänt tyckande. Ytterst är det rektorn som har ansvaret.

Hon gav också eleverna handfasta tips:

- Om ni tycker att betygsättningen är orättvis, be dem förklara varför. Det finns kriterier i regelverken och där står det inget om närvaro eller uppförande utan det handlar om konkreta kunskapsmål.

Haraldsbogymnasiets elevråds-ordförande berättade att de arbetat mycket aktivt för att hitta former för att hantera den här typen av problem. Jocke Wredelius berättade också att det finns planer på att man ska arbeta aktivt med elevdemokrati i det nya ungdomscentrumet:

- Vi vill stärka elevdemokratin i skolan, fungera stödjande och skapa ett forum för sådan här frågor, sade han.

- Varför är inte de politiska partiernas ungdomsförbud med?

Frågan ställdes till panelen utav en gymnasieelev som ifrågasatte hela idén med att driva frågor som just ungdomsfrågor, eftersom ungdomar inte är någon enhetlig grupp som tycker lika i alla frågor.

- Jag är pro-ungdomsråd. Fördelen är att här hamnar vi verkligen där de politiska besluten fattas, sade Linnea Risinger:

- Jag har sett det här från insidan och ni anar inte vilket bra sätt det är att påverka politikerna i Falun.

- Jag har varit på alla fyra ungdomsting. Det här handlar inte om att vi ska kunna påverka utan att ni köper er fria från ansvar, sade en kritisk röst till politikerna i panelen.

- Vi vill ha med ungdomarna i den politiska processen, men vi vet inte hur vi ska göra och vi söker hela tiden efter nya vägar. Funkar inte det här får vi hitta nya verktyg, svarade Maria Wilje.

ANN-SOFIE MASTH

Mer läsning

Annons