Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En 24-timmarsmyndighet

Annons

24-timmarsmyndigheten är regeringens vision för en modern och användbar förvaltning som är lätt för medborgaren att nå.

Oavsett var i landet man bor ska en 24-timmarsmyndighet värd namnet hålla samma höga kvalitet och service.

Så ska det bli även i Smedjebacken.

Det är fortfarande en bit kvar innan kommunen kan kliva ner i startgroparna.

- Vi är bara i ett inledande skede, påpekar kanslichefen Ewa Dagwall.

I sammanhanget skymtar den gamla statliga visionen om det "papperslösa samhället". Dator-användningen skulle nämligen frälsa offentligheten från pappers-travarna.

Men verkligheten blev raka motsatsen. Dokumenten och protokollen har fortsatt att svämma över på skrivborden.

I den landsomfattande visionen läggs också stor tonvikt vid att alla ska kunna utnyttja myndigheternas tjänster. Det betyder exempelvis att språket som används i den elektroniska världen ska vara lättfattligt.

I det senaste nyhetsbrevet från från den statliga inrättning som sitter likt spindeln i nätet - Statskontoret - ska ett antal "samhällsnyttiga tjänster" som Föreningssparbankens internetbank, Skatteverket och Lunarstorm testas av synskadade, funktionshindrade och dyslektiker (personer med läs- och skrivsvårigheter).

Kort sagt, texten ska var skriven på en lättfattligt språk. Kanslichefen anser att språkbruket blivit betydligt bättre under senare år.

Men faktum är att kanslisvenskan fortfarande har sina rötter kvar.

Ewa Dagwall har själv åstadkommit formuleringar på senare tid som skapat huvudbry bland "vanliga" beslutsfattare.

I exempelvis en tjänsteskrivelse som daterats den 19 januari i år, där förslaget till strategin mot skadegörelsen i kommunen beskrivs, skriver hon "situationell prevention".

Formuleringen fick kommunalrådet Leif Nilsson att frågande klia sig i huvudet. Men efter en stunds funderande stod det klart att vad kanslichefen egentligen avsåg var "i förebyggande syfte".

Det finns dock en hel del trösk-lar som de lokala beslutsfattarna måsta ta sig över innan kommunens hemsida blir "folkets hemsida".

Bland annat Pul - personuppgiftslagen - måste nagelfaras. Uppgifter om enskilda personer får inte hängas ut hur som helst.

Men avsikten är, påpekar Ewa Dagwall, att enskilda ska kunna följa handläggningen av "sitt" ärende via kommunens hemsida.

Att de kommunala diarierna är offentliga och kan läsas av vem som helst är en gammal medborgerlig rättighet. Men att kunna surfa fram till diarierna via internet är fortfarande en fråga för framtiden.

Eller rättare sagt, det hänger på vilka dataprogram kommunen kommer att satsa på.

- Som det är i dag så går det inte, säger Mona Hyttsten vid Kommunhusets kansli.

HARRI KRIIKKULA

Mer läsning

Annons