Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

EMU ger fler arbeten

Annons

Globaliseringen och valutaavregleringen har fört med sig att kapitalet rör sig med blixtens hastighet över nationsgränserna. Med den utvecklingen är det angeläget att ett litet land som Sverige ökar politikens makt gentemot kapitalet. Det är av den anledningen som vi är starka förespråkare av att Sverige fullt ut bör delta i Europasamarbetet genom att bli med i den Ekonomiska och monetära unionen (EMU).

Det är nu regelverket utformas för det växande eurosamarbetet. Om vi i Sverige röstar nej i den kommande folkomröstningen så kommer de andra länderna inte att vänta med det arbetet. Då ställs vi utanför möjligheten att delta i det bygge som mer än något annat kommer att forma vår framtid.

Grunden för välfärd är att vi har jobb och en stark ekonomi. Det finns få saker som är så förödande för människor som att vara utan jobb. När man blir av med sitt jobb, eller inte ens lyckas få sitt första, får det ofta stora konsekvenser i form av utanförskap, sämre ekonomi och sämre självkänsla. Inget fördelar så väl, inget sprider välstånd, personlig utveckling och självständighet som arbete och egen försörjning. Inget slöseri är heller större med mänskliga resurser, kunskap, erfarenhet och viljan att delta än arbetslösheten. För oss som socialdemokrater kommer alltid kampen mot arbetslöshet att stå överst på dagordningen.

För jobbens skull kommer vi att rösta ja till euron i folkomröstningen den 14 september. Det gäller både för Sverige och för Dalarna. Ett konkurrenskraftigt näringsliv är nämligen en förutsättning för att arbetslösheten ska vara låg. Med ett ja till euron kommer Dalarnas företag att få bättre förutsättningar att klara konkurrensen med företag i övriga Europa. Ett utanförskap innebär att företagen tvingas ta valutarisker och betala växlingsavgift i samband med utrikeshandel. Dessa risker och avgifter innebär extra kostnader vilket leder till att priserna på de svenska företagens tjänster och produkter ökar i jämförelse med konkurrenterna i euroområdet.

Låt oss ge två andra exempel på varför det blir flera jobb om vi går med i EMU. Eftersom vi inte är med i valutasamarbetet har vi högre ränta i Sverige än i euroländerna. Det gör att det är dyrare för svenska företag att låna pengar för att utveckla sin verksamhet än vad det är för företag i euroländerna. Med en gemensam valuta ökar också handeln, vilket är bra för företagen. Skilda valutor fungerar också som barriärer.

De som vill att vi ska rösta nej till euron tycks tro att ett nej innebär att allt blir som förut. Det stämmer inte. Världen förändras och det gör Sverige också. Världen har krympt. Vi samarbetar allt mer och är också mer beroende av varandra. Vi har upptäckt att vi bäst löser problem tillsammans, inte genom att isolera oss och ta avstånd från samarbete. Det finns en rad utredningar och studier som visar vilka konsekvenser ett medlemskap får. Ingen handlar om vad som händer om vi väljer att stanna utanför.

Det är hög tid för nej-sidan att berätta hur deras alternativ ser ut. Vilka ekonomiska reserver kommer vi att behöva? Vad händer med jobben? Vilka konsekvenser får utanförskapet för vården, skolan och omsorgen?

En gemensam valuta underlättar handeln och räntan kan sänkas till euroländernas nivå. Det ökar svenska företags konkurrenskraft och innebär att företagen kan anställa fler. Och det i sin tur ökar våra möjligheter att satsa mer resurser på vården, skolan och omsorgen. Därför tänker vi rösta ja till euron den 14 september.

PER ERIK GRANSTRÖM

Mer läsning

Annons