Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Elpriserna - ett lotteri

Annons

Ja, möjligen de som har ett rörligt elpris. Men de som band sitt pris under sensommaren och kanske gjorde detta efter en värdering av de förutsättningar som då gällde, att priset skulle komma att gå upp ännu mer, tycker säkert att man dragit en nitlott.

Priset sätts på en marknad där bedömningar av framtiden har stort genomslag samtidigt som vädrets makter kan komma att omkullkasta de tidigare prognoserna. Trots politikernas tal om behovet av långsiktighet och stabilitet är väl snarare en total instabilitet en mer passande beskrivning. Risktagandet tycks dessutom helt kunna vältras över på konsumenterna.

Villaägarna arbetar för att energikostnaderna för landets småhusägare ska bli lägre. Arbetet inriktas på att:

Skatterna på el och annan energi för uppvärmning måste sänkas. Skatter och avgifter står för 50 procent av den totala kostnaden och det kan inte vara rimligt att en nyttighet som alla behöver ska beskattas så till den grad att beskattningen får karaktären av ren straffbeskattning, speciellt med tanke på att nästan all el produceras utan fossila utsläpp.

Konkurrensen på elmarknaden måste förstärkas så att konsumenten och kunden gynnas av en marknad med flera av varandra oberoende aktörer.

I Sverige har vi världens renaste och billigaste elproduktion, men vi har samtidigt en obalans mellan utbud och efterfrågan av denna produktion. Följden blir ett högt elpris huvudsakligen baserat på produktion av fossila bränslen. Detta måste ändras och för att uppnå en balans mellan utbud och efterfrågan utesluter vi inte en utbyggnad av någon produktionsform på den nordiska marknaden.

Dagens system med utsläppsrätter påverkar priset även på den miljövänliga elen. Systemet måste ersättas med ett system som endast höjer kostnaden för den elproduktion och konsumtion som bidrar till växthuseffekten.

GERT FORSBERG

Mer läsning

Annons