Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Elever sätter betyg på betyg

Annons

Hur utbrett är detta problem bland Kyrkskolans elever i årskurs 9 så här i betygstider?

NLT har gjort en enkätundersökning om betyg och stress som 39 av eleverna i årskurs 9 i Kyrkskolan deltagit i.

1. Har du känt dig stressad inför betygen? Har du några knep för att inte bli stressad?

På denna fråga stämmer undersökningen överens med rapporten då den visar att över hälften av de 39 Kyrkskoleeleverna är stressade inför betygen. 23 elever känner sig stressade, medan 12 säger sig vara opåverkade.

Ett antal elever är stressade ibland och en del bara i en del ämnen. Arbeten, som på sikt påverkar betygen, är något som stressar en del elever.

En elev har synpunkter på hur lärarna arbetar i slutet av terminen: "När terminen närmar sig slutet så kastar lärarna prov och arbeten över en. Allt kommer på samma gång. Lärarna borde planera och samarbeta tillsammans mer."

Ytterst få har knep för att inte bli stressade men av de knep som finns nämns att börja ett arbete eller en läxa i god tid samt att tänka positivt.

En elev uttrycker det så här: "Jag brukar börja med ett arbete i god tid så behöver jag inte göra lika mycket med det sen. Om det är ont om tid tar jag en sak i sänder."

2. Är du nöjd med de betygssteg som finns i dag? Varför? Varför inte?

Över hälften av eleverna är nöjda medan en tredjedel är missnöjda. Av de missnöjda är det många som har synpunkter på betygsstegen. Nio önskar sifferbetygen 1-5 tillbaka. En anledning som ges är att det då skulle vara lättare att räkna ut snittbetyg.

En annan elev är för bokstavsbetygen och tycker att det är lättare att veta hur man ligger till eftersom siffrorna inte säger lika mycket.

Sju av de tillfrågade tycker att de nuvarande betygsstegen är för få och många skulle vilja ha åtminstone ett steg till. En elev önskar sig ett betyg mellan VG och MVG. En annan elev vill slopa betygen helt. Ett antal tycker att det är för stora glapp mellan betygen och menar att exempelvis ett G kan innefatta mycket beroende på om det är starkt eller svagt. Läraren kan tala om huruvida det är ett starkt eller svagt G, men på betyget som eleven får syns det inte.

3. Vad tycker du att läraren ska titta på när han eller hon sätter betyg?

Elevernas svar visade här på mognad och självinsikt. Utöver ämneskunskap och lektioner svarade många ambition, uppförande, intresse och att inte fästa för stor vikt vid resultat på proven. En elev beskrev risken med samarbete i att läraren då kan ge båda högt betyg fastän bara en är värd ett sådant.

ANNA JOHANNESSON

Mer läsning

Annons