Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ekonomiska realiteter även inom skogsbruket

Annons

I regeringens proposition "Svenska miljömål" skrivs det att det formella skyddet av skogsmark måste öka i stor omfattning.

Dalarnas landshövding samt länsstyrelsen har anammat denna proposition och meddelar att i Dalarna ska 2,8 procent av produktiv mark vara avsatt till år 2010.

Hur riktig är denna siffra?

Här har länsstyrelsen räknat bort markområden inom en gräns som kallas fjällnära, men som inom skogsbruket normalt hänförs som produktiv mark.

Vidare har till exempel skogsägare i Älvdalens kommun fått nya skogsbruksplaner. Dessa är framtagna av oberoende personer och visar att av hela arealen har 5,3 procent åsatts målklasserna NO och NS. Detta innebär att dessa områden ska lämnas orörda eller att miljöhänsyn ska bestämma skötseln.

Det är inte troligt att Älvdalens skogsägare använder denna areal till produktion. Liknande anvisningar utfärdas överallt där skogsbrukplaner upprättas.

Detta tillsammans med certifierad mark som bolagen innehar pekar mot betydligt mer skyddad mark än de blygsamma siffror som länsstyrelsen och miljörörelsen redovisar. Den frivilligt avsatta arealen är ju också "gratis".

Statens kostnader för olika skyddsformer i miljömålet "Levande skogar" har av Skogsstyrelsen beräknats till 30 miljarder kronor.

Till detta ska läggas produktionsbortfall i industrin, samt arbetslöshet som uppstår. Bara i ett län, Norrbotten, har kritik framförts mot detta kostnadskrävande miljömål.

Både miljöministern och länsstyrelsen i Dalarna har antytt att ekoturister och de företag som därmed kan uppstå, räddar förlorade arbetstillfällen i skogen.

Undertecknad tycker att om ekoturister finns och gör skäl för namnet borde dessa uppskatta en välskött produktionsskog minst lika bra som den orörda.

Växande skog motverkar ju den hotande växthuseffekten. En mångfald av olika skogsägares syn på skogsvård (eller avsaknad av sådan) gynnar även den biologiska mångfalden.

Vad Dalarna och övriga skogslän behöver, är lönsamma företag och arbetstillfällen. Här dominerar ju skogsnäringen.

I Dalarna har flera sågverk samt massapappersbruk byggts ut och tillgången på råvara för dem blir en ödesfråga.

Här borde väl länsstyrelsen och andra som möjligen kan påverka utvecklingen, se på de ekonomiska realiteter som vi alla är beroende av, samt försöka bromsa den hysteriska jakten på avsättningar i skogen.

LENNART PETTERSSON LENNART PETTERSSON ÄLVDALEN ENTREPRENÖR OCH SKOGSÄGARE.

Mer läsning

Annons