Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ekonomin ska ses över

Annons

Som tidningen tidigare har berättat har kostnaderna för flera kommunala verksamheter skjutit i höjden.

Det har dessutom skett på mycket kort tid.

Miljonunderskott har uppstått eller snarare upptäckts under bokslutsarbetet - efter budget-årets slut.

Just nu lutar det åt att verksamheter under barn- och utbildningsnämnden har förbrukat fem miljoner kronor mer än vad som finns i budgeten och att socialnämndens kostnader för vård och omsorg kostat 5,5 miljoner kronor mer än beräknat.

Ett förväntat stort överskott - och politiskt handlingsutrymme - har raskt krympt ihop till omkring två miljoner.

När kommunstyrelsen diskuterade budgetutfallet för 2001 uttryckte ledamöterna oro för konsekvenserna av de snabba kostnadsökningarna. Om det visar sig att kostnadsökningarna beror på permanenta verksamhetsökningar kommer ju kostnadsnivån att vara hög även fortsättningsvis, vilket kan spränga årets budget.

När det gäller exempelvis barnomsorgen finns det i dag 410 placerade barn, vilket ska jämföras med att barn- och utbildningsnämnden inför fjolåret räknade med att ha under 350 barn placerade i kommunal omsorg.

- I årets budget finns det nästan inga marginaler för oförutsedda kostnader. Därför är det viktigt med en snabb översyn av budgeten för 2002 så att den är realistisk utifrån den nya kunskap vi fått under bokslutsarbetet, förklarar ekonomichef Johan Hallin.

Komrev, som på kommunrevisorernas uppdrag granskat bland annat barn- och utbildningsnämndens regler och principer för budgetarbetet, har krävt en översyn av budgetarbetet, inte minst budgetuppföljningen.

Vid sitt senaste sammanträde beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen Bertil Stoltz i uppdrag att i samråd med kommunens revisorer göra en utvärdering av inkomna årsprognoser för 2001 samt att avge förslag till eventuella åtgärder. Eftersom de anställda ekonomerna är upptagna med bokslutsarbetet kommer kommunen att ta extern hjälp för att snabbanalysera prognosmissarna.

Både barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och socialnämnden har ställt sig positiva till den externa hjälpen, som ska finansieras med medel som avsatts för en ny kamrerstjänst, en tjänst som med stor sannolikhet kommer att tillsättas senare än beräknat.

2002 års budget bygger på prognoser för 2001 års budgetutfall - prognoser som i en del fall visat sig vara mindre tillförlitliga.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons