Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ekonomin i balans

Annons

Borlänge tillhör nu den tredjedel av landets kom-muner som har en eko-nomi i balans.

Det är bra. Men vi kommer även i framtiden att få arbeta för att klara ett budgetutfall i balans. Långsiktigt är det enda sättet för att kunna ha en solid bas för de viktiga verksamheterna inom vård, omsorg och skola.

Ett mycket viktigt mål för varje seriöst arbetande politiker är att klara den grundläggande ekonomin. I annat fall får vi i framtiden bara fördela nedskärningar.

En tillväxt i ekonomin är nödvändig för nya satsningar. Därför känns det också bra att en lång rad aktörer är beredda att investera i vår kommun. Förutom pappersmaskinen vid Stora Enso, så handlar det om Ica-Maxi, Coop-Forum, det nya äventyrsbadet, kårhuset, fram-tidsdalsområdet, den fyrfältiga vägen mellan Falun och Bor-länge, förnyelse i centrum via den nya nöjesanläggningen Metropol och nya bostäder vid Sveatorget i HSB:s regi.

Regeringens beslut att lokalisera den nya järnvägsstyrelsen till Borlänge är också en viktig framgång.

Så visst händer det saker i vår kommun.

Glädjande är också att ett och annat villabygge har kommit igång och att Tunabyggen planerar för 80 nya lägenheter vid Grådarondellen.

Inom kort kommer konkreta tankar på nya bostadsområden i Torsång-Ornäs-området att presenteras. Jag tror vi behöver både det hårda och det mjuka om vi ska skapa en bra kommun i framtiden. Det behövs näringslivsutveckling, ett bra etableringsklimat men också satsning-ar inom vård, skola och omsorg. Cirka 80 nya dagisplatser har kommit till på senare tid, under flera år har antalet vuxna i skol-an ökat, på två år har fem mil-joner kronor satsats för fler hel-tider och högre tjänstgöringsgrader i vården.

Just nu debatteras två svåra förändringar. Den ena handlar om att ett minskande antal elev-er i skolan måste leda till färre skolhus. För mig är det en själv-klarhet att vi måste prioritera lärare och skolmaterial före lok-aler. Något annat är inte rimligt.

Den andra handlar om servicehus som ska omvandlas till eget boende. Tryggheten för de äldre kommer att bibehållas. Den är lagstadgad och regleras via hemtjänstens behovsbedöm-are. Varje person som behöver hjälp ska få det.

Den nya organisationens utveckling ska följas mycket noggrant. Uppstår problem eller brister ska dessa, precis som i dag, åtgärdas.

Av kommunens budget på cirka 2 miljarder kronor så går 89 procent till den mjuka sek-torn med skola, vård, omsorg, fritid och kultur.

Det går inte att blunda för det faktum att de tunga prioriteringarna ligger på den mjuka sidan. Men vi måste också satsa på näringslivsutveckling. Annars skapas inga nya jobb. Även om det inledningsvis kan kräva tunga investeringar, så betalar det sig i det långa perspektivet.

Det är till och med så att en satsning på Boom-Town, en rockhögskola, i Borlänge kan bana vägen för att skapa ett musikindustriellt centrum i Borlänge.

Genom att utnyttja den unika basen med mängder av rockgrupper och skapa en utbildningsmöjlighet banas vägen för produktionsbolag och annan musikindustri. Här har Borlänge en stark och dold resurs som vi hittills inte förmått att utnyttja.

Vi ska satsa på framtid, ut-veckling och säga nej till stagnation. De som förespråkar stag-nation, kanske stillastående eller en tillbakagång har ett stort ut-rymme i debatten.

Jag tänker arbeta för ett Bor-länge i utveckling och föränd-ring som klarar framtiden.

Slutligen: Jag är glad för att brottsligheten minskat med 21 procent på tre år. Nu gäller det att jobba vidare för att nå ännu bättre resultat.

Peter Hultqvist

kommunstyrelsens ordförande

Mer läsning

Annons