Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Eivor Näslund

Annons

Förre byråchefen och förre Ordföranden i Demensförbundet Eivor Näslund. Stockholm har avlidit 82 är gammal.

Närmast sörjande är maken Erik och dottern Inga Näslund-Charlamow samt adoptivsönerna från Etiopien Getta och Tammi med familjer.

Född i en skogsarbetarefamilj i västra Ångermanland då högre studier var få förunnade, kom hon via folkhögskola, realskola till enskilda läroverket i Lund och blev sedan juris kandidat där 1946.

Efter tingsmeritering kom Eivor till Inrikesdepartementet 1950. Där började hennes arbete med budgetfrågor för sjuka och handikappade. Hennes förebild i detta arbete var Göta Rosén.

År 1968 fortsatte hon i Socialstyrelsen som chef för byrån för långvård och rehabilitering. Med stöd av en grupp kompetenta och engagerade medarbetare gjorde hon sig känd som en orädd granskare av långvården runt om i landet. Med Eivor i spetsen fungerade byrån som idégivare och initiativtagare för en bättre äldreomsorg och långvård.

De missförhållanden som Eivor såg under sin tid i Socialstyrelsen skapade ett djupt engagemang för att lyfta fram de demenssjukas och deras anhörigas svåra situation.

Eivor verkade för nytänkande inom vården, såsom gruppboenden och dagverksamheter. Det är mycket Eivors och hennes medarbetares förtjänst att Sverige kom att framstå som ett föredöme internationellt och studiebesöken var många. Eivor reagerade starkt mot övergrepp mot gamla och sjuka.

Efter pensioneringen 1986 blev hon vald till ordförande i RÅR, Riksförbundet för Åldersdementas Rättigheter, som bildats ett år tidigare. Förbundet har sedan bytt namn till Demensförbundet, Riksförbundet för dementas rättigheter, för att poängtera att demens beror på en sjukdom och inte ett normalt åldrande.

Under Eivors ledning och efter svensk folkrörelsemodell byggdes Demensförbundet upp till en handikapporganisation med 10 000 medlemmar i 90 lokalföreningar år 1997, då Eivor efter 12 år som ordförande lämnade över till den nuvarande ordföranden, Stina Clara Hjulström.

År 1994 hedrades Eivor med kunglig medalj för sin gärning som förnyare inom äldrevården och arbetet för dementa. Eivors vilja, kunnande och envishet påverkade synen på de demenshandikappade. Hennes motto blev blåmesen, som trots sin litenhet kan hävda sig med stor kraft.

Före förbundets tillkomst fanns ingen organisation som företrädde de demenssjuka och deras anhörigas intressen. Kunskap om och intresse för Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar låg på låg nivå inte minst bland vårdpersonal och kommunpolitiker.

Under Eivors tid som ordförande har en kunskapsexplosion skett. En ledstjärna i hennes och Demensförbundets arbete har varit att sprida denna kunskap. De skrifter som tagits fram från projekt under Eivors ledning har i väsentlig grad bidragit till att höja kunskaperna om demens.

Eivors liv präglades av ett djupt engagemang för de svagaste. Att hjälpa andra var för henne det viktigaste i livet. Hon arbetade helt ideellt utan ekonomisk vinning. Hon hade också andra uppdrag bland annat som ordförande i Allmänna Barnbördshuset och dess minnesfond.

Stina-Clara Hjulström,

ordf i Demensförbundet

Ingvar Karlsson, vice ordf

Sten-Sture Lidén,

förbundsekreterare

Mer läsning

Annons