Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Efterlyser idéer om husrum

Annons

I bästa samförstånd letar en arbetsgrupp med tjänstemän från social- och utbildningsförvaltningen och landstinget tillsammans efter en gemensam lokal för verksamheterna - och nu går kommunen ut med ett anrop där man efterlyser idéer om lämpligt husrum. Medan social- och utbildningsnämnden i augusti fattade beslut om att så snart möjligheten fanns samordna de två öppna förskolorna i en gemensam lokal i centralorten, planerade landstinget samtidigt för att överföra verksamheten inom Solsidans vårdcentral till Ludvika Norra på lasarettet. För att få plats för förändringen, sökte man en lokal att flytta ut barnavårdcentralen och viss del av mödravårdscentralens verksamhet till- en lokal belägen i centralorten.

Trots att social- och utbildningsnämnden fattat beslut om neddragning av de öppna förskolornas budget, har de tre öppna förskolorna/familjecentralerna VillGott, Gärde och Björkås hållits oförändrat öppna, men med minskad personalstyrka.

Det här har inneburit ensamarbete på Gärde och Björkås i avvaktan på flytt till lämplig lokal där två av de öppna förskolorna får plats. När nu projektet dragit ut på tiden meddelar social- och utbildningsnämnden att de av arbetsmiljöskäl överför Gärdes verksamhet till VillGott från och med årsskiftet. På så sätt frigörs personalresurser och Björkås och VillGott får den bemanning som är planerad. Verksamhetsutbudet inom familjecentralen VillGott kommer under våren att anpassas på bästa sätt utlovar kommunen, medan man under tiden söker större och lämpligare lokal. En lokal vars storlek och utformning blir beroende av vad som ska inrymmas.

Tre nivåer och ambitionsnivåer anger kommunen i sin efterlysning. Nivå 1 avser en familjecentral som nu, det vill säga en öppen förskola där mödra och hälsovård samt individ- och familjeomsorgens barn- och familjearbete finns med under en del av öppettiden. Under nivå 2 anges att en familjecentral/öppen förskola, all barnhälsovård och viss mödravård samt delar av individ- och familjeomsorgens barn- och familjearbete ska samordnas och samlokaliseras. En verksamhet på den här nivån kräver ett antal mottagningsrum för BVC och MVC.

När det gäller nivå 3 tänker man sig ett "familjernas hus" som utöver det ovan nämnda också kan innehålla andra verksamheter som riktar sig till familjer, exempelvis familjepedagoger, familjeterapeuter och familjerättssekreterare.

Kommunen uppmanar nu till kreativa idéer och tankar som kan leda till att man hittar lämpliga lokaler för den planerade verksamheten.

LENA RELTE

Mer läsning

Annons