Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Efterfrågan i Mellansverige men virket kvar i Småland

Annons

Den kraftiga stormfällningen i södra Sverige har påverkat oss alla, inte bara de hårt drabbade skogsägarna och de som levt utan ström och telefonförbindelse i Sydsverige.

Vi blev påminda om naturens enorma krafter. En stark känsla av solidaritet med de drabbade skogsägarna följdes av uttalanden från flera håll om nationell samling och om avverkningsstopp utanför det stormdrabbade området. Detta för att ge plats hos industrin för det nedblåsta virket.

Senare har debatten dominerats av hur staten på olika sätt kan hjälpa de drabbade skogsägarna och skogsindustrin i Sydsverige.

Stöden inriktades inledningsvis mot avverknings- och lagringsstöd. Ett direktriktat stöd till de hårt drabbade privata skogsägarna blev också verklighet då skogsägarna demonstrerade i Stockholm förra torsdagen. Olika former av transportstöd har i stort sett uteblivit.

Efter alla uttalanden kan vi konstatera att det är marknadsekonomi som gäller, överutbudet pressar råvarupriset. Tyvärr kommer de skogsägare som drabbats att få se hur rotnettot äts upp. En del skogsägare tvingas konstatera att det inte finns avsättning för deras virke förrän om något år. Frågan är om det då håller annat än barrmassavedskvalité?

Större delen av det stormfällda virket kommer att bli kvar i södra Sverige. De långa avstånden gör det olönsamt att transportera sågtimmer ut ur stormområdet.

Enligt vår mening skulle ett ökat transportstöd öka efterfrågan på virke från stormområdet och leda till att vi fortare skapar balans på skogsråvaran. Nu riskerar vi i stället att sitta med ett överskott på barrmassaved som kommer att påverka alla skogsägare under flera år.

Massaindustrin, som kan utnyttja storskaliga järnvägslösningar och båttransporter längs kusterna, kan i högre grad transportera virke.

Sågverk utan tillgång på bra järnvägslösningar kan inte tillgodogöra sig sågtimmer från stormområdena.

Slutsatsen blir att vi kommer att ha fortsatt hög efterfrågan på sågtimmer norr om stormområdet.

Sågtimmerpriserna i Mellansverige har inte påverkats av stormen. Efter ett par års höjningar har priset på sågtimmer justerats ned med cirka tre procent. Sänkningen var på gång redan före stormen och är kopplad till konjunkturen för sågade trävaror. Motsvarande prissänkning i stormområdet är 35 procent.

Detta är en tydlig signal om att sågverken i Mellansverige är oroliga för sin timmerförsörjning.

Vi vet att det är svårt att ge en god prognos om hur virkesmarknaden kommer att utvecklas på ett par års sikt.

Vi konstaterar dock att i bestånd med hög sågtimmerandel kan rotnettot hållas uppe på historiskt bra nivåer tack vare timmerpriserna under sommaren och hösten 2005.

LARS GABRIELSSON

ARVID SVANBORG

Lars Gabrielsson är verkställande direktör för Mellanskog och Arvid Svanborg är virkeschef i Mellanskog.

Mer läsning

Annons