Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dyrare driva ishallen

Annons

Anläggningen i Björbo övergick år 2001 i kommunens ägo, men idrottsföreningen svarar för driften med hjälp av ett årligt kommunalt bidrag på ungefär 250 000 kronor.

Under det här året planeras en isolering av taket för omkring 700 000 kronor och därefter är alla planerade hallförbättringar genomförda.

I och med den tidigare genomförda isoleringen av väggarna har Björbo IF, BIF, förlängt sin säsong, vilket ökat energiförbrukningen.

- Ytterligare en konsekvens som ingen tidigare till fullo insåg, har blivit att energiåtgången för att hålla isen ökat under den kallaste perioden eftersom inomhustemperaturen nu är högre än tidigare. Detta trots att det nya isaggregatet är mer energisnålt än det gamla. Ökningen i kronor mellan 2002 och 2003 blev drygt 60 000 kronor. Denna el betalas från föreningens driftbidrag, heter det i en utredning som nämnden genomfört.

Elektriciteten till belysningen i hallen har, enligt den kommunala utredningen, hittills betalats av kommunen. Bygget av en kafeteria och toaletter innebar att kommunens energikostnad ökade med ungefär 50 000 kronor. Till stor del genomförde Björbo IF kafeteria- och toalettbygget med hjälp av ideella krafter och sponsorer. Arbetet inleddes när hallen var stiftelseägd och slutfördes sedan anläggningen övertagits av kommunen.

För att klara driftkostnaderna har BIF hos nämnden hemställt om ett bidrag för 2003 års driftunderskott på totalt 75 000 kronor, ett bidrag för det beräknade underskottet under det här året samt en uppjustering av det årliga driftbidraget till en nivå som åtminstone täcker de faktiska kostnaderna.

Föreningen vill också ha ett samråd med kommunen angående drift- och skötselavtalet.

Nämnden beslöt vid sitt senaste sammanträde att avslå ansökan om ett underskottsbidrag för 2003. Motiveringen är att nämnden inte betalar ut bidrag i efterhand.

Däremot beviljas föreningen ett extra driftbidrag på 20 000 kronor för innevarande år.

Under förutsättning att medel beviljas i budget är nämnden också beredd att från och med nästa år höja driftbidraget med nära 20 000 kronor. Nämnden påpekar också att bidraget inkluderar pengar som ska fonderas för ett framtida köp av en ismaskin.

För att underlätta driften av ishallen och även andra anläggningar och verksamheter är nämnden också positiv till en höjning av bidraget för lönebidragsanställningar. Slutligen kallar nämnden BIF till ett samråd, som ska äga rum i oktober.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons