Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dubblad vinst för Mellanskog

Annons

Men egentligen är resultatet ännu bättre. Ser man till rörelseresultatet, alltså resultatet för den egentligen driften, ökade det från 2,6 miljoner kronor år 2001 till 17,5 miljoner kronor år 2002. Och då finns även en engångskostnad för fusionen med Västra Skogsägarna på 3,1 miljoner kronor med för 2002.

Sänkta kostnader för driften och bättre styrning av virkesflödena ligger bakom förbättringen.

Finansnettot minskade däremot från 9,3 miljoner till 2,6 miljoner kronor. Förutom sjunkande ränteläge m m beror minskningen också på att man under 2001 sålde värdepapper, vilket gav extra stort finansnetto 2001 och minskande det i fjol.

2002 började tufft med stora stormfällen som Mellanskog lyckades reda ut åt sina medlemmarna. Det innebar att mycket virke kom ut på marknaden i en tid då konjunkturen pekade nedåt.

Lokalt uppstod ett överskott på sågtimmer, som föreningen lyckades sälja på annat håll utan att priserna dumpades.

Sågverken i landet noterade i fjol nytt produktionsrekord samtidigt som importen av timmer minskade. Detta ledde efter tuffa förhandlingar till att timmerpriserna i slutet av året ökade.

Priserna för massaved återställdes under andra halvåret. Internationellt var marknaden för massa och papper allt annat än bra, men de svenska tillverkarna gynnades av kronkursen.

Dotterbolaget Mellanskogs Bränsle AB fixar både förädlat bränsle och värmeleveranser till värmeverk. Resultatet i fjol blev 1,1 miljoner kronor jämfört med minus 3,4 miljoner året innan.

Försäljning och distribution av pellets sköter Statoil åt skogs-ägarna medan oförädlade bränslen (flis, bark och spån) går via

delägda Naturbränslen AB.

ROSA GOLZIO

Mer läsning

Annons