Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Du tar alla risker

Annons

I dag skyddar vår flytande växelkurs oss mot detta, genom att agera stötdämpare när kriser uppstår. Ett medlemskap i EMU innebär i stället att dessa kriser slår till med full styrka mot arbetsmarknaden. Ett aktuellt och varnande exempel är situationen i Tyskland. Där har man nu en jobbig lågkonjunktur, som man inte tar sig ur eftersom man förlorat den egna penningpolitiken. Därför stiger nu arbetslösheten i Tyskland med raketfart och den socialdemokratiska regeringen tvingas, till arbetsgivarnas stora förtjusning, att urholka arbetsrätten, försämra välfärden och sänka ersättningsnivåerna för arbetslösa. Samma sak kan drabba de svenska löntagarna om vi går med i EMU.

Regeringen har tillsatt två utredningar (SOU 1996:158, SOU 2002:16) som undersökt vad som behövs för att väga upp förlusten av en självständig penningpolitik. Utredningarna visar tydligt vilka det är som ska betala när ECB:s penningpolitik inte passar oss, nämligen löntagarna.

Man föreslår bland annat lägre nivåer i a-kassorna och införande av bortre parentes, kortare uppsägningstider, ytterligare urholkning av turordningsreglerna, begränsningar i konflikträtten, avtal på företagsnivå samt åtgärder som stärker arbetsgivarnas förhandlingsposition.

Man konstaterar även att arbetslösa kan behöva flytta till andra länder för att få jobb.

Samma slutsats drog Ekofinrådet (EU:s finansministrar) när man sommaren 2002 diskuterade vad som krävs för att EMU ska kunna fungera.

Detta skrev även Sveriges finansminister Bosse Ringholm under på.

Man diskuterar även att höja överskottsmålet i statskassan för att ha en ökad buffert mot de ekonomiska problemen inom valutaunionen. Det talas om en höjning med upp till en procent, vilket betyder ökade besparingar på cirka 20 miljarder kronor per år, pengar som vi kan använda till skolan, äldreomsorgen eller för att höja kommunalarnas skamligt låga löner, om vi väljer att stå fria från den odemokratiska och ekonomiskt riskabla valutaunionen.

Ett medlemskap i EMU innebär att demokratin urholkas eftersom makten över centrala delar av vår ekonomiska politik flyttas till en odemokratisk centralbank i Frankfurt. Denna bank styrs av oavsättliga direktörer som inte får lyssna till vad folket tycker. Dessa herrar behöver aldrig motivera varför de valde att fatta ett visst beslut, och vi kan inte heller utkräva något som helst ansvar. Man har även beslutat att alla mötesprotokoll ska vara hemliga i 30 år.

Utöver detta innebär EMU att löntagarna tar stora ekonomiska risker, och kan tvingas betala med lägre löner eller arbetslöshet. Rösta ja till arbete, välfärd och demokrati - rösta nej till det odemokratiska EMU-projektet.

LARS HANDEGARD

Mer läsning

Annons