Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Droger och prostitution diskuterades

Annons

Urban Falk (s) kritiserade den moderata gruppen, som inte deltog i studiebesöket på biografmuséet.
– Ledamöterna är demokratiskt valda för att representera kommunens invånare och besöket skedde inom sammanträdesramen, sade han.
Tommy Andersson (m), försvarade sig senare, med att förklara att han är en fri människa.
– Jag är inte bunden till tider och möten, jag gör precis vad jag vill, hävdade han.
Förslaget till ett drogpolitskt program godtogs, med vissa ändrade formuleringar. Fia Wiklund (v), berömde programmet och delade samtidigt ut böcker till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, i ämnet.
– Det kryllar av droger i samhället och det är ett problem som växer i alla grupper, sade hon.
Kommunfullmäktige antog också detaljplanen för de fyra nya tomterna i Stora Skedvi, utan diskussion.
Enligt kommunalrådet Sven-Gunnar Håkansson (c), är tomterna några av de vackraste platserna på orten.
Kommunfullmäktige har en ojämn könsfördelning och Monica Igelberg (v), vill ha en debatt för hur detta ska kunna förändras. Men hennes motion avslogs med motiveringen att arbetet måste ske inom de politiska partierna, eftersom det är där som ledamöterna nomineras.
Fullmäktige ansåg inte heller att det finns skäl att slå ihop socialnämndens individ och familjehemsgrupp med resurscentrum hos barn- och utbildningsnämnden. Samtliga av moderaterna reserverade sig mot beslutet.
De protesterade även mot vänsterns motion att kartlägga prostitutionen i kommunen.
Marie Richaud (m), ansåg inte att det var en kommunal angelägenhet, utan ett uppdrag för polisen. Dessutom är frågan inte relevant i Säter.
Ann-Christine Östlund-Bäckehag (s), hade dock fått indikationer från polisen att sexhandel förekommer även i Säter. Fullmäktige beslutade att bereda motionen.
Ingemar Nygren (mp), ville återremittera sin motion om att kommunen bör skaffa etanolbilar och utbilda de anställda i att köra bränslesnålt, så kallad eco-driving.
Abbe Ronsten (s), hävdade dock att det inte blir tillräckligt många fordon, för att få någon mack att skaffa en etanolpump.
Även effekterna av en eco-driving-utbildning ifrågasattes, eftersom det beror mycket på intresset hos de anställda.
Förslaget röstades ner, med reservation från miljöparitet.


JOHAN KÄLLS

Mer läsning

Annons