Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Drabbas av länsväg

Annons

Just nu tar politikerna ställning till flera alternativ av ny sträckning av länsväg 301.

Man anser att en ny sträckning av vägen är ytterst angelägen.

Att dra den utanför befintlig bebyggelse är inte aktuellt, eftersom trafiken även då skulle fortsätta på Centralgatan eller Kvarngatan.

Och andra alternativa dragningar skulle medföra stora ingrepp i Enåns dalgång.

Tre förslag diskuteras:

1: Låta trafiken gå som den gör i dag. Men då kommer trafikbullret att öka för de boende utmed Centralgatan, luftföroreningarna öka - och trafiken fortsätter att passera förbi skolor och vårdcentral. Dessutom finns stora risker för oskyddade trafikanter.

2: Nya länsvägen ska följa gamla industrispåret. Två rondeller föreslås: en vid korsningspunkten med riksvägen och en vid korsningen Backavägen-Genvägen.

Vägen ska sänkas och byggas över med bullerdämpande åtgärder på en sträcka av 300 meter genom villorna på Hedslund.

Trafiken till travbanan och idrottsanläggningarna måste då passera genom villaområdet.

Kommunens utredare påpekar att i det alternativet är sträckan fri från gatukorsningar, man kommer inte i konflikt med naturintressen och gående kan trafiksäkert passera vägen på en överbyggnad.

3: Den nya vägen ska gå söder om golfbanan och norr om Hedslundsområdet - och det finns två förslag till anslutning till Genvägen: en via tunnel under Backavägen och en genom en rondell mellan bostadsområdet och handelsträdgården.

Negativa konsekvenser av det förslaget - förutom ett ökat trafikbuller - är bland annat:

* Förskolan Myrstacken måste flyttas, troligen till ett område söder om Hedslund.

* Ett av Naturbruksgymnasiets största sammanhängande odlingsområden skärs av.

* En mindre del av en handelsträdgård kan behöva tas i anspråk.

På plussidan skriver utredarna bland annat att trafiken till och från travbanan och idrottsanläggningarna inte passerar genom Hedslundsområdet.

- Vi kommer nu att låta allmänheten titta på alternativen. Och det är viktigt att folk tycker till.

- Sedan ska beslutet hur det slutgiltigt blir tas i fullmäktige, säger kommunalrådet Jonny Jones.

PER MALMBERG

Mer läsning

Annons