Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dödsstöten för Ludvika lasarett?

Annons

- Scenario W utgör grunden i det förslag vi lägger fram. Men sedan har det ju tillkommit en del saker, säger Jan Petterson, Falun, som är landstingets hälso- och sjukvårdsdirektör.

Scenario W presenterades vid en stor konferens som landstinget hade i Tällberg den 6-7 april. Detta förslag innebär bland annat att alla 28 vårdplatser på medicin på Ludvika lasarett försvinner, att dagkirurgin läggs ned, att akutmottagningen blir öppen bara på dagtid och att hjärtpatienter måste köras till Falun.

Men scenario W ger inte tillräckliga besparingar. Genomförs scenariot blir besparingen i hela landstinget 60-80 miljoner, enligt Jan Petterson.

Projektledare och chef i gruppen med fem tjänstemän är Tommy Löfgren som landstinget tagit in som konsult.

- Vårt uppdrag är att lägga fram förslag på rationaliseringar som minskar kostnaderna med 50 miljoner år 2005, 50 miljoner 2006 och 50 miljoner 2007, totalt 150 miljoner.

- Till det ska läggas att årets budget redan minskats med 80 miljoner samt att ytterligare 100 miljoner måste sparas inom hälso- och sjukvården i år för att få en budget i balans, förklarar Tommy Löfgren.

Han betonar att dessa besparingssiffror gäller under förutsättning att landstinget inte drar på sig nya underskott.

- Kostnaderna måste hållas i schack de närmaste åren och får inte öka mer än intäkterna. Vi räknar med att intäkterna ökar med tre procent per år 2005-2007 och blir kostnadsökningarna större kommer det nya krav på rationaliseringar.

Löfgren, administratören Staffan Johansson och ekonomen Kjell Nyström utgör enligt Jan Petterson kärnan i tjänstemannagruppen.

- Sedan finns jag och utvecklingschefen Birgitta Göthman med i utkanten. Jag tror att vi klarar att ta fram förslag som ger de besparingseffekter som efterfrågats. Sedan är det en fråga för politikerna om det är lämpligt eller inte att genomföra dessa förslag, säger Petterson.

Enligt Tommy Löfgren är tjänstemännen ännu inte klara med sitt förslag. Arbetet kommer att fortsätta denna vecka och eventuellt även över helgen och fram till måndag förmiddag.

- Måndagen den 3 maj klockan 13 har planeringsutskottet sammanträde. Då ska vi lägga fram förslaget. Enligt tidplanen ska landstingsstyrelsen behandla ärendet den 24 maj och så tas det slutliga beslutet av landstingsfullmäktige den 14-15 juni, upplyser Löfgren.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons