Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dödsdomen för ridhuset

Annons

- Det går inte längre och stängningen av stallet kan inte komma som någon överraskning för inblandade parter, säger djurskyddsinspektör Anna Sörlin på miljökontoret.

Hon har befogenhet att fatta beslutet på egen hand men väljer att föra upp det i nämnden. Sin begäran om stängning grundar hon på oroväckande mätresultat och utlåtande från sakkunnig veterinär.

- Jag klargjorde redan 2002 att det provisoriska ventilationssystemet bara fick användas ett år då det trycker in möglet i väggar och tak, förklarar djurskyddsinspektör Anna Sörlin.

Det har nu gått ytterligare ett år med samma ventilationssystem, och det börjar göra större skada än nytta. Det visar de mätresultat av luftföroreningar som gjorts av Munters torkteknik AB/Dala sanering, på uppdrag av kommunen.

"Förbjud att hästar vistas i det aktuella stallet intill dess att en grundläggande mögelsanering utförts och att efterföljande mätningar kan styrka att saneringen lyckats."

Så skriver veterinär Bo Hannersjö som på uppdrag av djurskyddsinspektör Anna Sörlin granskat vårens mätningsresultatet i stallet.

I sin rapport till miljökontoret framhåller Bo Hannersjö att hästar är generellt känsliga för luftföroreningar i stallmiljön. Hans bestämda uppfattning är att en fortsatt verksamhet i lokalerna skulle innebära en klar hälsorisk för stallets hästar.

Det handlar här om ett 40-tal hästar, som riskerar att få kroniska besvär med hosta och nedsatt prestationsförmåga. Något som en del av dem redan visat tecken på i stallet hos Falu ridklubb.

Av protokollet från Munters torkteknik framgår att det finns en aktiv mikrobiell tillväxt och skador på trä. Det innebär enligt Socialstyrelsens normer att det även för människor måste betraktas som en hälsorisk att frekvent uppehålla sig i Främby ridhus.

Det konstaterar miljöinspektör Margareta Bogart, i ett utlåtande om personalen hos Falu ridklubb. Även för dem är situationen alltså ohållbar och arbetsmiljön i mögel hälsovådlig.

Samtliga tre utlåtanden delgavs i går ledningsgruppen för Falun fritid, som i dag ska diskutera dödsdomen för ridhus och stall med representanter för Falu ridklubb.

Kommunen har dragit sig ur och vill att Falu ridklubb bygger nytt i egen regi och driver den framtida verksamheten som ett bolag.

Klubben har valt att ligga lågt, då man fortfarande inte fått något besked om den planerade campingen på Främby udde.

Falu ridklubb har ett 40-tal hästar och 350 flickor som tar lektioner varje vecka. De drabbas om hästarna måste hyras ut och verksamheten hållas vilande i väntan på ett nytt stall.

PIA PERSSON

Mer läsning

Annons