Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dispyt om grustäkt vid Solvarbo

Annons

Frågan om fortsatt tillstånd för täkt av naturgrus väster om Solvarbo har hamnat hos miljödomstolen.

Företaget Betongindustri AB har sökt tillstånd för fortsatt täktverksamhet. Säters kommuns miljö- och byggnadsnämnd beslöt att avslå begäran om fortsatt tillstånd.

Samtidigt framförde nämnden att om länsstyrelsen tänkt bevilja täkttillstånd, borde en så kalladmiljökonsekvensbeskrivning genomföras.

Länsstyrelsen beviljade täkttillstånd och beslutet överklagades av både Säters kommun och Naturskyddsföreningen i Dalarna.

Från länsstyrelsens sida framförde man att sedan kommunen kommit med kompletterande uppgifter, gjordes bedömningen att det kan vara aktuellt med en snabbare avveckling. Länsstyrelsen föreslog att täkttillståndet bör kortas från tio till fem år.

Bolaget har för sin del framfört att man anser sig uppfylla de krav myndigheterna ställt, och att de undersökningar som gjorts visar att fortsatt täktverksamhet inte påverkar grundvattnet.

Bolaget anser att verksamheten inom området inte försvårar uppfyllande av miljömålet grundvatten av god kvalitet.

Vidare hävdar bolaget att om miljödomstolen anser att tiden för tillståndet ska begränsas, bör tiden gälla från att miljödomstolens beslut vinner laga kraft.

Säters kommun får nu tillfälle att senast 27 augusti yttra sig till miljödomstolen.

ROLAND BERG

Mer läsning

Annons