Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dimridåer döljer oanständig flyktingpolitik

Annons

Baltutlämningen efter andra världskrigets slut har varit något av ett kollektivt moraliskt trauma i Sverige. Nu riskerar vi att skapa ett nytt trauma genom att kasta ut 150 apatiska och psykiskt utsatta barn till en oviss framtid.

Fem partiers förslag i socialförsäkringsutskottet om att bevilja amnesti nedröstades av socialdemokrater och moderater. Om barnen utvisas har Sverige ännu en gång brutit mot barnkonventionen som garanterar alla barns rätt till trygghet, vård och utbildning.

Kurt Kvarnström (s) försvarar beslutet med rättvise- och rättssäkerhetsargument. Amnesti skulle enligt Kvarnström också kunna leda till att ännu fler barn far illa.

Han antyder därmed att de apatiska tillstånden kan sprida sig till fler asylsökande barn. Osannolikheten i detta scenario kan nog intygas av de flesta barnpsykologer.

Att ge amnesti åt barn som far illa av själva asylprocessen löser inte problemet. Inte ens livshotande sjukdom är alltid ett tillräckligt skäl, enligt Kurt Kvarnström.

Socialminister Berit Andnor är bekymrad över hur man ska hjälpa de apatiska barnen. Hon pekar på att en särskild samordnare har tillsatts som ska komma med en rapport i slutet av april, och att migrationsverket har fått i uppdrag att förkorta handläggningstiderna och öka samarbetet med socialtjänsten.

Men i det utsatta läge som de apatiska barnen befinner sig i hjälper inga byråkratiska manövrer. Tiden är alltför knapp för sådant, liksom för juridiska spetsfundigheter i Kurt Kvarnströms anda.

Man kan fråga sig på vilket sätt det är till de apatiska barnens bästa att bli utkastade ur landet. De svårt traumatiserade barnen som finns här måste få stanna. Allt annat är ett allvarligt brott mot både barnkonventionen och vanlig mellanmänsklig anständighet.

Det finns fortfarande möjligheter att ändra inställning inom s och m. Vänta inte tills dödsfallen inträffar.

Förutom skammen så kommer då bristen på humanitet och medkänsla att manifesteras i en politisk skandal som skämmer ut Sverige ytterligare när det gäller att leva upp till internationella åtaganden om barns och flyktingars rättigheter.

Barnen behöver inga ytterligare utredningar, utan hjälp nu.

NILS GOSSAS

Mer läsning

Annons