Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Detta är framtidsvisionen för Romme

Annons

Det var stadsbyggnadskontoret och näringslivsenheten vid Borlänge kommun som tog initia-

tivet. Vid en upptaktsträff i feb-ruari informerades fastighets-ägare och företagare om upp-draget.

White arkitekter från Uppsala presenterade sin framtidsvision för Romme. Den består av

följande tio delprojekt:

1) Borlänge södra stadsentré - ta tillvara det vackra vägområdet.

2) Utveckla Romme Radby. Här finns ett attraktivt boende i gammal kulturmiljö. Viktigt att skapa möjlighet till ytterligare boende.

3) Romme industriallé med gång- och cykelväg samt lång-tradarparkering.

4) Dala Airport - ett företagarhotell. Vid flygplatsen är det lämpligt att skapa lokaler för mindre kontor samt lokaler för övernattning.

5) Låt Rommehed företagspark bilda sydlig infart. Avfarten från riksväg 70 är onödigt krånglig och bör ses över och förenklas.

6) Romme trav- och hästsportpark. Området utvecklas till ett tydligare aktivitetscentrum med betoning på hästsport och större utomhusarrangemang i park-miljö.

7) Hotell, service eller handel vid travet.

8) Romme lant- och hästgårdar. Komplettera bebyggelsen vid Kvistgårdarna med fler friliggande småhus och moderna små lantgårdar.

9) Komplettera Buskåker med boende och verksamheter.

10) Gång- och cykelslinga runt hela Rommeområdet.

Husplan arkitekter hade också flera delprojekt att presentera:

Romme Travbana. Här tror Husplan på en "stenhård satsning" på hästupplevelsen. Romme ska bli känt som ett stort hästcentrum i Sverige, inte bara vad gäller trav utan alla hästaktivi-

teter.

Buskåker. Begravningsplatserna i anknytning till kyrkan får ännu en årsring. Här föreslås en mångkulturell begravningsplats.

Romme industriområde. Ny lokalgata utmed riksväg 70 och ny gatustruktur föreslås. Stycka av tomter och ge möjlighet för nyetableringar av mindre företag.

Romme samhälle. Etablera någon form av centrumpunkt.

Rommehed. Skapa Rommeheds företagsby i anslutning till Rommehed.

Dala Airport. Etablera hotell för resenärer samt kontorsverksamhet.

Steve Johnson, arkitekt vid kommunens stadsbyggnadskontor, poängterade att det ännu bara rör sig om idéskisser.

- Vi måste jobba på lång sikt. Men mycket av det här är bra och möjligt att genomföra. Och Romme har jättekvaliteter och bra förutsättningar, säger han.

- Kommunen kan ge vissa förutsättningar för utveckling men utvecklingen måste företagen själva stå för, fortsätter Johnson.

Han ska nu sammanställa en rapport som skickas på remiss till berörda fastighetsägare och företagare.

- Vi på tjänstemannasidan ska utvärdera och fundera över i

vilka avseenden förslagen bör kunna ligga till underlag för kommunens översiktsplan, säger Steve Johnson.

Materialet kommer även att

utgöra underlag för marknads-föringsåtgärder av Romme.

BIRGITTA WIBERG

Mer läsning

Annons