Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det öppna landskapet kommer inte från ovan

Annons

De större livsmedelskedjorna gör i ökad utsträckning sina varuinköp hos storproducenter och storgrossister i Centraleuropa, vilket tillsammans med en stor mängd egna märkesvaror (EMV) bidrar till att försvåra eller oftast omöjlig- göra leveranser från lokala producenter, närodlingar och närjordbruk.

I sin tur medför det att de småskaliga producenterna av kött, grönsaker, bröd, mejerivaror etcetera får sämre ekonomi. Det i sin tur minskar nyetableringen av småföretag, ökar avgången från lantbruket och minskar antalet betande djur.

Det senare är mer allvarligt än vad Rosén tycks inse eftersom det är det öppna landskapet i miljöer som sluttningarna mot Siljan, vidderna kring Barkensjöarna, de öppna fälten kring Västerdalälven samt Folkärnabygden som skapat de kvaliteter som bygger upp en stor del av besöks- näringarna och stimulerar permanent- boendet och den framtida efterfrågan på boende. Utan en stor mängd betesdjur kan inte denna attraktiva landskapstyp hävdas i längden.

Att tro att "skogsnäringen och fårskötarna" ska klara skivan är mer än naivt. Inte ens om Roséns samtliga moderata väljare i Dalarna år efter år ägnade sina semestrar åt att röja sly och annan växtlighet skulle man få särskilt många öppna landskap. Däremot spelar de betesföreningar som finns eller håller på att bildas kring Siljan en stor roll för att bevara det aktiva jordbruket och ett större antal djurbesättningar.

När det gäller landsbygdshandelns framtid - de enstaka lanthandelsbutikerna samt detaljhandeln i de många små orterna i Dalarna - finns det anledning att på nytt uttrycka oro för dess långsiktiga överlevnadsförmåga. Det är naturligtvis många orsaker bakom de senaste årens händelser men jag tvivlar på att det är så enkelt som Rosén påstår - att det är landsbygdens invånare som ratar sina närbutiker för att handla billigare varor i Falun och Borlänge.

En viktig orsak till att butikerna på landsbygden har ett smalare sortiment och tvingas hålla en högre prisnivå är att de stora kedjorna prioriterar de största butikerna pris- och sortimentmässigt sam- tidigt som man försvårar och diskriminerar leveranser till butikerna i landsbygdsmiljön. De speciella lågpriskedjorna gör denna situation ännu mer tillspetsad, därav hänvisningen till Lidl.

Rosén avslutar sitt inlägg med att säga att vi borde satsa på att skapa ett vackert och attraktivt landskap att "bo och vara i" vilket vi båda önskar. Problemet är bara det att Rosén verkar tro att det finns genvägar till det öppna landskapet och undervärderar det aktiva jordbrukets betydelse för att nå målet.

På den punkten vill många andra aktörer som kommunerna kring Siljan, byaföreningar, betesföreningar, LRF-grupper, naturskyddsföreningar, företagarföreningar med flera i hela länet stödja den småskaliga livsmedelsproduktionen och göra tvärtom - underlätta den lokala livsmedelsproduktionen. Alternativet är dystert - ett igenväxt, oattraktivt Dalarna.

RONNY SVENSSON

Mer läsning

Annons