Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det har gått troll i Djurhagen

Annons

Alla är positiva till att Djurhagen åter öppnas. Kommunens förvaltningar är det liksom skolan och privatpersoner. Det har förra kommunalrådet Maria Wilje fått veta efter sitt initiativ att försöka få i gång verksamheten igen.

En av de mest positiva är arbetsförmedlingen som såg en möjlighet att få arbetstillfällen för djurintresserade arbetshandikappade som skulle handplockas för uppdraget. Arbetsförmedlingen var så positiv att den till och med åtog sig att stå för notan så att verksamheten för kommunens del i praktiken var självfinansierad.

Djurhagen skulle vara öppen sju dagar i veckan från maj till och med september. Nattetid skulle de ha nattbevakning.

Så långt var allt frid och fröjd. Men sedan uppstod problemen då vare sig fritidskontoret eller kommunservice ville ta på sig att vara verksamhetsansvarig. Frågan bollades hit och dit mellan förvaltningarna. Den var också uppe ett flertal gånger i kommunstyrelsens allmänna utskott som dock inte förmådde lösa problemen.

Personalkontorets arbetsmarknadsenhet erbjöd sig då att ta på sig beställaransvaret om kommunservice drev verksamheten med hjälp av de arbetshandikappade. Kommunservice vägrade med motiveringen att det ingick inte i det avtal man hade med personalkontoret.

Maria Wilje ilsknade till. Hon ansåg att det var ett svagt allmänt utskott som kommunstyrelsen hade som inte kunde se till att det blev en samordning mellan förvaltningarna.

Wilje krävde att utskottet i går skulle besluta att Djurhagen skulle i gång i sommar och ge de olika förvaltningarna i uppdrag att ordna det.

Men så blev det inte. Nya problemfrågor restes i stället. Det fanns nu inga garantier för att kostnaderna för arbetsledaren var fullt täckta och man hade inte utrett djurskyddet tillräckligt ansåg majoriteten.

- Det går bara inte att starta nu. Händer det något med djuren är verksamheten körd, säger kommunalrådet Dan Westerberg, c.

Han anser inte heller att man kan beordra en förvaltning att ta på sig ett uppdrag utan att skicka med full finansiering.

Frågan fick avgöras genom votering som slutade med siffrorna 4-3 för ett nej.

Kommunen ska i stället kontakta turistbolaget Välkommen till Falun för att se om det kan ta på sig ansvaret för Djurhagen nästa år.

- När tre förvaltningar inte kan lösa frågan måste vi ta in en ny aktör, säger Dan Westerberg.

Maria Wilje är mäkta irriterad över beslutet och frågans hantering.

- Ja, jag är så irriterad att jag kan gå i taket. Det har hela tiden kommit nya hinder. Jag upplever att man skapar motstånd för motståndets egen skull, säger hon.

Att djurskyddet skulle vara förbisett förstår hon inte.

- Personal och arbetsledning ska ju handplockas. Det blir inte alls som förra gången med bara feriearbetare, säger hon.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons