Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det handlar inte om ekonomiskt stöd

Annons

Säters kommunalråd, Sven-Gunnar Håkansson, anser i en insändare i SDT den 9 maj, att Dalsällskapet visst erhållit stöd från kommunen i och med kommunens delfinansiering i Leader+. Ett påpekande som Dalsällskapet helt och hållet skriver under på.

Dalsällskapet har inte förnekat detta, även om referatet från sällskapets årsmöte i SDT 29 april kan ge intryck av motsatsen.

Tvärtom har Dalsällskapet tydligt redovisat samtliga delfinansiärer (inklusive Säters kommun) på de tre upptaktsmöten som föregick starten av projektet Natur-kulturturism kring Säterdalen.

Något ekonomiskt stöd har Dalsällskapet aldrig sökt från kommunen och följaktligen kan vi inte heller känna oss "överkörda" av ekonomiska skäl.

Stöd i form av samarbete har Dalsällskapet däremot sökt åtskilliga gånger utan framgång, och där känns också ordet "överkörda" befogat.

Dalsällskapet presenterade sin Utvecklingsplan för Säterdalen för kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2004. Sedan hörde vi inget förrän vi fick kommunstyrelsens beslut, som innebär en sågning av de flesta av våra idéer.

Beslutet visade också att kommunstyrelsen ej tror på Säterdalen som en del av Säters turistutbud och näringsliv. Även om vi i efterhand insett att vi chockade arbetsutskottet med våra förslag, hade vi förväntat oss en dialog kring projektidéerna - innan beslut.

Vi blev så småningom inbjudna att arbeta i projektgruppen för Besökscentrum. Kommunledningen lade dock snabbt locket på, i fråga om placeringen av Besökscentrum. Därför lämnade Dalsällskapet projektgruppen.

Efter att vi under vintern förgäves försökt få igång en dialog om Besökscentrum, såg sig Dalsällskapet tvunget att aktualisera frågan genom att lägga ett medborgarförslag (genom Ulf Ljusteräng). Vi anser att kommunfullmäktige bör få säga sitt om Säterdalen.

Vår utvecklingsplan handlar om utveckling av näringslivet och turismen i Säter, med Säterdalen som dragplåster.

Det är frågor som inte kan vara förbehållna kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det är alltså stöd i form av dialog och samarbete saken handlar om, inget annat. Dalsällskapet kan med beklagan konstatera att detta stöd - i form av dialog och samarbete - även tycks saknas hos flera av kommunens egna tjänstemän (SDT 4/5 2005) och företagare i Säter (SDT 7/5 2005).

I en liten kommun av Säters storlek finns ett särskilt ansvar att nyttja alla frivilliga krafter som kan medverka till kommunens utveckling. Dalsällskapet har erbjudit sina tjänster (gratis!) men har aldrig mötts med motsvarande välvilja.

Om sedan Dalsällskapet får politiskt gehör eller ej för sina idéer är en annan fråga, det ansvaret åligger de folkvalda.

Vi erbjuder vår sakkunskap och våra nätverk. Vi är öppna för en dialog med kommunen om Säterdalens framtid, Besökscentrum Säterdalen med mera.

Vi skulle välkomna ett initiativ från kommunledningen i frågan om Besökscentrum, före midsommar.

STYRELSEN DALSÄLLSKAPET

Mer läsning

Annons