Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det finns inget meningslöst våld

Annons

Bor man och uppehåller sig mycket i en stad, är risken större att bli utsatt för brott. Många våldsbrott sker just i städernas centrala delar kring helger och nätter. Att vara berusad på allmän plats ökar risken för att hamna som offer i brottsstatistiken.

Vi kan således dela upp de kategorier av människor som mer än andra utsätts för upprepat våld:

Personer som har ett yrke där de ofta konfronteras med missbrukare. Det kan vara exempelvis poliser, sjukvårdspersonal, anställda vid kollektivfärdmedel och väktare.

Ungdomar på allmän plats. Ungdomar som också är berusade.

Kvinnor i det egna hemmet. Här

dödas mellan 40 och 50 kvinnor varje år i Sverige.

Kriminellt aktiva missbrukare.

Sammanfattningsvis kan sägas, våldet sker inte slumpartat utan är koncentrerat till vissa tider, platser och omständigheter. Detta är en mycket viktig kunskap!

Föräldrar och andra vuxna i barns och ungdomars närhet, måste ta ett större ansvar.

Alla barn och ungdomar har behov av vuxenkontakt. De flesta unga våldsverkare sänder ut signaler: "vi mår inte bra, ni måste ta hand om oss"! Det är viktigt för oss vuxna att försöka uppfatta dessa rop på hjälp.

Inte sällan är det denna grupp av unga, som är storkonsumenter av våldsamma filmer på tv och bio.

Kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki anser att detta "underhållningsvåld" skadar, men han menar dock, att de ungdomar som begår våldsbrott skulle ha gjort sig skyldiga till detta även om de inte sett våldsfilmer på tv eller bio.

Men otvivelaktigt är det så, att många filmer ger impulser och information hur våld i olika former kan utövas. Dessutom ger våldsbudskapen barnen tydliga signaler om hur man kan ta itu med problem!

En annan fråga vi kan ställa oss är, hur vår empatikänsla påverkas av att vi dagligen matas med bilder, bilder som visar hur vi inte ska bete oss mot varandra.

För mig är frågan om massmediernas

påverkanseffekt viktig. Jag tänker då inte enbart på hur våldsutbudet påverkar eller inte påverkar. Detta är bara toppen av ett isberg.

Vad massmedia tar upp på sin dagordning, styr i stora delar vad vi talar om ute i samhället. Under många år har våldet stått högst upp på denna dagordning. Massmedias sätt att skildra våldet är således en viktig faktor i diskussionen. Jag skulle önska en bredare debatt om våldets bakomliggande orsaker, men också en djupare diskussion om varför så många i dag är rädda och vad som egentligen är roten till den här rädslan.

Slutligen vill jag citera den amerikanske

filosofen Rollo May. "Så länge människor inte får uppleva vikt och betydelse, kommer vi att ha utbrott av våld.

Alla människor har ett behov av att känna att de betyder något. Om vi inte ger dem denna upplevelse, kommer de att skaffa den på destruktiva vägar.

Den utmaning vi står inför är, att finna vägar för människor att uppleva betydelse och erkännande, så att det destruktiva våldet inte längre behövs".

För att dessa ord ska kunna bli realitet, krävs en politik grundad på solidaritet och positiv människosyn. Våld föder våld. Kärlek föder kärlek.

CLAES MANKLER

Mer läsning

Annons