Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det finns inget meningslöst våld

Annons

Man brukar skilja mellan fientlig aggression, så kallad expressiv aggression och på målinriktad aggression så kallad instrumentell aggression.

Den första typen av aggression är den där gärningsmannen är ute efter att enbart skada den andre. Den andra sortens aggression syftar också till att uppnå andra mål, som exempelvis att komma över pengar eller liknande.

Hur får vi då reda på hur pass utspritt våldet egentligen är? Det kan undersökas på flera olika sätt.

Ett sätt är att utföra så kallade offerundersökningar; ett urval av befolkningen får svara på om de under en viss tid varit utsatta för våld i någon form.

Ett annat sätt kallas för självdeklarationsundersökningar. I det fallet handlar det oftast om ungdomar som tillfrågas om de begått något våldsbrott.

Observationsundersökningar studerar våldet i dess naturliga miljö, det vill säga på gator och torg.

Sjukhusundersökningar innebär att man undersöker de som besöker sjukhusens akutmottagningar. Man tar då reda på vilka som fått skador i samband med våldsbrott.

Allt våld anmäls inte till polisen. Det finns således en stor dold brottslighet. Man beräknar att den verkliga våldsbrottsligheten är tre gånger så stor som den registrerade.

Våldet är dessutom begränsat till en liten del av befolkningen. De flesta gärningsmän är redan kända för tidigare brottslighet av olika slag.

Det är vanligt att våldsmännen är kända för någon form av missbruk, som ofta är ett blandmissbruk. Det betyder att man använder de droger som för tillfället finns till hands och blandar alkohol och narkotika med mera.

Det vardagliga våldet, det så kallade gatuvåldet, är det oftast ungdomar och yngre män som står bakom. Våld i hemmen begås till stor del av äldre gärningsmän.

Många av våldsverkarna är arbetslösa. Denna arbetslöshet är oftast en följd av deras egen kriminalitet. Många började med brottslig verksamhet långt innan de nådde arbetsför ålder, med andra ord vid skoltiden.

Här ser jag ett exempel på betydelsen av tidig upptäckt och att vi blir bättre på att förebygga och förbättra samarbetet mellan olika myndigheter.

Vilka människor faller då offer för våld? Här kan man dela upp frågan i två avdelningar.

1. Var bor du?

2. Hur lever du ditt liv?

Det har nämligen visat sig, att dessa två faktorer spelar mycket stor roll om man kommer att bli utsatt för våld eller inte.

Den största risken för att bli utsatt för våld har de som lever samma slags liv som gärningsmännen.

Med andra ord, för man ett kriminellt och missbrukande liv, är riskerna stora att hamna i våldssituationer. Det har också visat sig, att brottsoffren själva ofta är brottsligt belastade i stor utsträckning. Framför allt de som är offer för misshandel och rånbrott.

CLAES MANKLER

Mer läsning

Annons