Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det finns ingen anledning till huvudbry

Annons

Angående bordlagt ärende i kommun fullmäktige.

I Södra Dalarnes Tidning den 31 januari finns en artikel som refererar till ett ärende i kommunfullmäktige i Säter den 29 januari.

Innehållet i artikeln sätter fingret på två mycket viktiga punkter i frågan om lokal demokrati och allmänhetens förtroende för politikerna.

Som beskrivs i artikeln var det aktuella ärendet av relativ enkel beskaffenhet, och handlade om en taxehöjning inom miljönämndens verksamhetsområde.

Moderaternas ledande företrädare i fullmäktige, Tommy Andersson, ställde en fråga på det bifogade underlaget. Ingen företrädare för den politiska majoriteten, s, c och kd, kunde svara på frågan. Kommunens kanslichef klargjorde mycket tydligt att fullmäktige inte kunde förvänta sig att han skulle svara på frågan.

I den situationen fann jag det naturligt att begära att frågan skulle bordläggas till nästa sammanträde, så att någon ansvarig kan få möjlighet att besvara frågan.

Mitt agerande har inget med sakfrågan att göra, eller vad Tommy Andersson (m), begriper eller inte, utan handlar helt om hur demokratin fungerar. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, och år efter år diskuterar vi hur vi kan skapa ett mer livfullt, och för allmänheten intressant forum. Bland annat anordnas vid särskilda tillfällen allmänhetens frågestund.

Det är från min horisont helt orimligt att en fullmäktigeförsamling förväntas fatta beslut på ett underlag, utan att kunna debattera detsamma i fullmäktige. Denna nonchalanta inställning från den politiska majoriteten och kommunens tjänstemän gagnar inte allmänhetens förtroende för kommunfullmäktige och dess ledamöter.

Den andra reflektionen efter artikeln handlar om vilken information allmänheten har till grund för sin uppfattning om politikerna.

Sannolikt får de flesta sin information från medierna.

Innehållet i artikeln är i och för sig sant, men jag tycker nog att bristen på demokrati är en större nyhet än att ironiskt konstatera "stor huvudbry hos folkpartiet och moderaterna" som orsak till att ärendet bordlades, med en eventuell kostnad för kommunen som följd.

Vi, 7 av 35 ledamöter, skulle nog i och för sig vilja ha det inflytandet, men sanningen var ju den att ingen från de styrande, s, c och kd, ens var beredd att debattera frågan i kommunens högsta beslutande församling. Ingen var heller emot mitt förslag att bordlägga ärendet.

Det finns anledning till gemensam huvudbry för både politiker och medier hur allmänhetens förtroende för politiken och politikerna kan påverkas positivt. Detta är sannolikt en ödesfråga för utvecklingen av vårt demokratiska styre, både nationellt, regionalt och lokalt.

STEFAN DANGARDT

Mer läsning

Annons