Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Det finns brister"

Annons

Anders Björkman s-politiker i Rättvik tror på en skola för alla där olikheterna är en resurs och en tillgång för alla.

Det är EU:s handikappår och Socialstyrelsen lade i tisdags fram sin lägesrapport om situationen för människor med funktionshinder till regeringen. Full delaktighet genom tillgång till insatser, jämlikhet i levnadsförhållanden, rättssäkerhet och inflytande. Rapporten säger också att det krävs samordning mellan olika huvudmän och det är också Anders åsikt. Om optimala förutsättningar att leva ett gott liv, skriver Socialstyrelsen och Anders bryter ned situationen på lokal nivå.

- I början är föräldrarna nya och vet inte så mycket. Med tiden vet de allt mer och ska tillfrågas vid olika insatser. Socialdemokraterna i Rättvik har också i en motion till kommunfullmäktige begärt att kommunen ska ta fram ett åtgärdsprogram som gör det möjligt för alla elever att delta i skolundervisningen, en skola för alla.

- Det finns brister. Bara för något år sedan blev Stiernhööksalen i kommunalhuset tillgänglig för rörelsehindrade sedan en hiss monterats in. Nu kan även rörelsehindrade delta i till exempel kommunfullmäktige eller vara åhörare.

Stiernhööksskolans aula byggdes om flera gånger för att fungera för alla, även de med rörelsehinder.

- Tillgänglighet för alla gäller även psykosocial miljö, organisatorisk tillgång. Rättvik har nyligen gjort en kartläggning av elever med behov av särkilt stöd. Det är en bra början på en långsiktig planering.

Anders efterlyser individuella lösningar och en sammahållande kraft, en person som kan samordna alla de insatser elever och barn med funktionshinder behöver. Där brister det också, anser Anders.

Jämlika levnadsförhållanden är ingen självklarhet. Viljan finns i kommunen, tror Anders, men utvecklingen går trögt.

Som ledamot i barn-och utbildningsnämnden, bun, funderar Anders om till exempel att alla skolor kan ta mot alla elever, vara flexibla i undervisningen. Lokalfrågan är ofta det minsta problemet. Att hitta lösningar som är bra för eleven, att olikheterna är en tillgång och att se människan bakom funktionshindret. Alla ska kunna vara med.

Handikappaspekten ska genomsyra all verksamhet och samhällsbyggarna ska ställa sig frågan om "detta verkligen är tillgängligt för alla".

Det mesta ställer sig s-gruppen och de andra ledamöterna i bun bakom.

- Men det är inte alltid något händer eller också går det väldigt långsamt. FN konventionen om barns bästa bör alltid ligga till grund för politiska beslut som rör barn.

- Vem frågar barnen om innehåll och aktivitet i skolan eller är det lärarnas behov och önskningar som styr. Det kan alla fundera på ibland och om skolan är tillgänglig för alla. För hård profilering är farligt och en nackdel. Det försvårar för en del.

Att vara beroende av andras omvårdnad och hjälp fick Anders erfara när han var med om en mycket allvarlig skoterolycka för snart en månad sedan. Gasen på skotern hängde sig och skoterns körde rakt in i en kraftledningsstolpe. Efter flera dagar på intensiven och ännu längre tid på vårdavdelning fick Anders komma hem. Hans bäcken och en njure spräcktes bland annat. Anders 14 årige son som också satt på skotern klarade sig lindrigare undan olyckan.

- Man är glad för livet, säger Anders och går en promenad med stavarna, men kampen för ett samhälle där alla kan vara delaktiga fortsätter.

KATARINA CHAM

Mer läsning

Annons