Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det bullrar för mycket

Annons

Det berättar Torkel Berg, planarkitekt vid kommunens byggkontor.

Visserligen finns det ingen lag som reglerar att bullret i bostäder får uppgå till max 45 decibel. Däremot riktvärden utfärdade av statliga myndigheter och det är en klar skillnad på 45 och 53 decibel.

- Göran Eriksson (kommunens miljöchef) kommer aldrig att godkänna buller på 53 decibel, säger Torkel Berg.

Anders Skoglund, som köpte gamla Valhalla skola och den intilliggande bostadsbyggnaden av kommunen i höstas, är positiv och tror att det löser sig.

- Jag vet att kommunen förhandlar med Banverket om bullerdämpande åtgärder vid järnvägen. Dessutom kan det bli aktuellt med åtgärder på byggnaden med olika former av tilläggsisolering.

Förhandlingarna sköts av planeringschefen Jan-Erik Eriksson. Motparten på Banverket i Gävle är samhällsplaneraren Anna Cardesjö.

- Med tanke på de bullernivåer som har uppmätts och att järnvägen ligger så nära skolan tycker vi inte att det är lämpligt att det byggs bostäder. Men vi kan inte stoppa bostadsbyggande, säger Anna Cardesjö.

Hon låter förstå att Banverket inte är intresserat av att vara med och betala för bulleråtgärder efter järnvägsspåret.

- Från kommunen har man frågat oss om vi känner till "Soundtrack" som är ett bullerskydd som tagits fram av byggföretaget Skanska. Det är en typ av betong som placeras på banvallen nära spåret och enligt Skanska sägs skyddet kunna minska bullret från vagnshjulen och rälsen med upp till tio decibel. Men detta bullerskydd är väldigt dyrt, uppger Cardesjö.

Enligt uppgift så är kommunens inriktning i förhandlingarna att förmå Banverket att ta en del av kostnaden medan kommunen skulle stå för resterande del.

Anders Skoglund har ingen lust att vara med och bekosta bullerskydd vid järnvägen. När det gäller mer bullerskydd på själva byggnaden så är Skoglunds förhoppning att kommunen bidrar med en slant.

Även om Skoglund ännu inte kunnat börja bygga om skollokalerna till bostäder så sägs han sitta med trumf på hand.

Skoglund köpte Valhallafastigheterna för 1,2 miljoner kronor i höstas. Uppgifter gör gällande att det i köpeavtalet finns en klausul om att kommunen måste låta köpet gå tillbaka om Skoglund inte får vederbörliga tillstånd för bostadsbyggandet.

- Det finns ett muntligt löfte som kommunen måste leva upp till om det här spricker. Men jag känner att det kommer att gå vägen eftersom det hos kommunen finns en stor vilja att planerna på bostäder ska kunna genomföras, betonar Anders Skoglund.

Men lyckas kommunen inte komma överens med Banverket om bullerskyddet och hur kostnaderna ska fördelas, kan det i värsta fall sluta med att Valhalla skola rivs.

- Vi tycker att det bästa vore att skolan används för handel och kontor. Då tillåts bullernivåer upp till 60 decibel, säger Anna Cardesjö vid Banverket.

- Det är inte realistiskt. Vi har tillräckligt med sådana lokaler i Ludvika, replikerar Anders Skog-lund.

Nästa onsdag, den 16 juni, behandlar byggnadsnämnden de yttranden som kommit in i samband med att förslaget till ny detaljplan varit utställt.

- Byggnadsnämnden har att avgöra om planen ska godkännas och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande, upplyser planarkitekt Torkel Berg.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons