Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det blir ja till va-anslutning

Annons

När kommunstyrelsen vid veckans sammanträde diskuterade innehållet i planen ville miljöpartiet ha en skrivning där det i planen inte låses fast att ny bebyggelse på området måste anslutas till kommunens va-nät.

Miljöpartiet fick dock inget gehör för synpunkten, inte ens av partierna som ingår i den majoritet som styr kommunen och där miljöpartiet är ett av partierna.

Det har under flera år i kommunen arbetats hårt för att bland annat bebyggelse längre söderut längs sjön Ljustern ska anslutas till kommunens va-nät med tanke på skyddet för sjön så den inte förorenas.

Att då tillåta andra va-lösningar närmare Säters centrum och i ett område där va-nätet redan passerar var inget som övriga partier var beredda att gå med på.

I kommunstyrelsens yttrande ingår i skrivningen om värme, att förutom att området på sikt kan erbjudas anslutning till fjärrvärme, bör det vara vattenburet system och ej direktverkande el. Men fastbränslen och då även ved ska kunna tillåtas.

Kommunstyrelsen anser dock att det ska öppnas för att göra undantag från kravet på vattenburet system för energihus om de kräver andra system än vattenburet.

En annan synpunkt som kommunstyrelsen beslutat framföra är att det inte ska vara ett krav på sophämtning med kärl vid tomtgräns vid varje fastighet, utan även gemensamma anläggningar ska kunna tillåtas.

Nu kommer kommunstyrelsens yttrande, tillsammans med andra yttranden som kommit in under samrådstiden den 28 november 2006 till den 10 januari 2007, att vägas in och det tittas på vad som kan tas in i planen.

Den 7 februari ska detta ha skett och till miljö- och byggnadsnämndens sammanträde senare i februari kan planen finnas klar för godkännande för utställning.

Går allt sedan utan överklagningar kan detaljplanen för området i bästa fall fastställas av kommunfullmäktige före sommaren.

Området bör vara lockande att bygga på. Det ligger nära Säters centrum och nära sjön Ljustern och badplatsen.

ROLAND BERG

Mer läsning

Annons