Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det blev trassel i försöken att slå ihop alla elnät i Dalarna

Annons

För nio år sedan gick nio elhandelsbolag samman i Dalakraft. I början av förra året tog Dalakrafts styrelse upp frågan om man inte skulle gå vidare och bilda ett gemensamt nätbolag. Detta på grund av de allt hårdare kraven från myndigheterna om säkrare drift och lägre nättaxor.

Ett utredningsbolag, Dala nät AB, bildades för att ta reda på förutsättningarna för ett samgående. Länets nätbolag inbjöds att vara med i utredningsbolaget men alla ville inte gå med. Det blev därför bara Envikens elkraft, Fortum distribution Ryssa, Gagnefs elverk, Leksand/Rättvik elnät och Dala elnät i Säter. Malung gick också in som delägare i utredningsbolaget men tackade senare nej till att delta i utredningen.

Men nu har arbetet med nätsammanslagningen gått helt i stå.

- I dagsläget kommer vi inte överens, säger Envikens elkrafts vd Jan-Erik Bergkvist.

Han vill inte i detalj gå in på vilka meningsskiljaktigheter det handlar om. Men i stora drag är delägarna bland annat oense om vilka ägarbegränsningar som ska gälla, vilket minoritetsskydd som ska finnas och vilka rösträtts- begränsningar ett kommande gemensamt nätbolag ska ha.

Enligt vad tidningen erfar ligger det en viss rädsla bakom för att Fortum distribution Ryssa med en internationell eljätte i ryggen ska få för stor makt. En sak som tyder på att det förhåller sig så är att man vill vänta med vidare utredningsarbete i avvaktan på att få veta om Falu elnät vill ändra sig och gå med i elnätsbolaget. Det anses vara en fördel om en stor ren dalaaktör vore med.

Falu elnät har haft frågan uppe, men styrelsen beslutade att avvakta med att ge besked.

- Vi vill göra en egen utredning om detta och se det ur ett rent Faluperspektiv, säger moderbolaget Falu energi och vattens vd Bengt Gustafsson.

Och för Faluns del är frågan långt ifrån enkel. Att avhända sig kontrollen över nätbolaget kan få svåra ekonomiska konsekvenser för kommunen. Detta för att det är just nätbolaget som står för lejonparten av de 30 miljoner kronor som kommunens bolag årligen levererar in till kommunkassan.

Den utredning som Bengt Gustafsson ska göra beräknas vara klar i höst och tills dess får del-ägarna i Dala nät AB vänta på besked.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons