Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det är grönt att vara för euron

Annons

Denna kritik delar vi med snart sagt alla Europas vänsterpartier och Europas gröna. De flesta av oss kommer också fram till samma slutsats; att detta bäst förändras genom att vi är med och påverkar, inte genom att vi ställer oss utanför och kritiserar.

I den svenska debatten har det framstått som något nästan självklart att man som vänster- eller miljöpartist eller som engagerad för globala rättvisefrågor och hållbar utveckling bör vara emot eurosamarbetet. Vi som engagerat oss för ett utökat samarbete framställs som de udda.

Den som lyfter blicken till den europeiska nivån finner snabbt att förhållandena blir de motsatta. Man får leta länge för att hitta en vänsterpartist i Spanien som är emot eurosamarbetet eller en större entusiast för eurosamarbetet än de tyska grönas förgrundsgestalt Joschka Fischer, tysk utrikesminister.

Miljöpartiets EMU-general Per Gahrton uppger att de gröna partierna i EU är splittrade i sin syn på eurosamarbetet. Den splittringen är inte särskilt markant.

Av de 16 gröna partierna i Europaparlamentet är två emot och ett har inte tagit ställning. Övriga 13, alltså över 80 procent, är för. Samtliga gröna partier från länder där euron införts, är för valutasamarbetet. Samtliga gröna partier med regeringserfarenhet är likaledes för valutasamarbetet.

De gröna partierna anser att miljöfrågorna inte kan behandlas enbart lokalt, regionalt eller nationellt, utan måste föras upp till behandling i större fora.

Euron ses som en viktig grund för att kunna skapa gemensamma lägstanivåer för miljöbeskattning och därmed som

ett verktyg för att underlätta omställ-

ningen till hållbar utveckling.

Eurosamarbetet hjälper också EU-länderna i sin strävan att bekämpa skatteflykt, samtidigt som den försvårar den för alla ekonomier farliga valutaspekulationen

I Sverige menar många nej-sägare att det är odemokratiskt att makten över räntan flyttas från riksbanken till EU-nivå. Men det håller inte de svenska nej-partiernas systerpartier med om.

Den tyska miljöpartisten och parlamentarikern Anna Luehrmann menar exempelvis att små länder annars tvingas följa de stora ekonomiernas räntor. Nu får de ett tydligt och formaliserat inflytande genom den Europeiska Centralbanken, ECB, över hela unionens ränte- och penningpolitik.

För att minska det demokratiska underskottet i EU och dess institutioner är den enda rimliga vägen att tillsammans med de gröna och vänstern i Europa mobilisera en majoritet för att öppna maktens slutna rum.

Den gröna rörelsen har varit entydigt kritisk mot USA:s orättfärdiga krig i Irak. Det behövs en motvikt till USA:s ensamma världsherravälde.

Europas stora gröna partier slår fast att den enda realistiska möjligheten är ett EU med ett fördjupat samarbetet mellan länderna. Det är ett av huvudskälen till varför de är för eurosamarbetet. Miljöpartiets utanförskap är även ur fredsperspektiv apart och annorlunda.

Den som vill ha bättre miljö, utökad demokrati och en motvikt till USA:s maktmissbruk, bör ta chansen den 14 september. Det är grönt att vara för euron!

MATTIAS GOLDMANN

Mer läsning

Annons