Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det är faktiskt kul och positivt att vara lärare

Annons

I dag går nästan 100 procent av alla elever vidare till gymnasieskolan jämfört med för 30 år sedan. Då började bara 20 procent i gymnasieskolan. Gymnasieskolan får ta emot elever som tidigare hade andra alternativ att gå till; exempelvis lärlingsjobb eller rena yrkeslinjer där det inte krävdes att få godkänt i kärnämnena.

Dagens gymnasieskola bygger på att alla elever där ska få allmän högskolekompetens, det vill säga, studera vidare på någon högskola.

Det mest positiva som framställs är valfriheten på gymnasieskolan. Det finns 16 program och inom programmen kan eleverna själva välja beroende på skolans utbud av ämnen som de är intresserade av.

Lärarna har fått en helt annan roll enligt den senaste läroplanen. De får själva pröva olika sätt att arbeta. I lärarens roll ingår undervisning men även handledning.

Reflektion är viktigt. Med reflektion menas att ständigt ompröva de sätt, synsätt och metoder som används för att nå de mål som finns i skolan. En för många ovan

situation men för andra kanske medfödd egenskap.

I dag finns det inga rätt och fel utan man talar om tolkningar och värderingar. Det finns och accepteras olika synsätt hur man ska lösa saker och ting.

Som lärare ska man jobba med att skapa god atmosfär och anpassa sitt ledarskap

efter situationen. Att ge tydliga signaler och visa med kroppsspråket vad man vill men även pröva olika typer av arbetssätt, planera undervisning och ge tydliga strukturerade instruktioner.

Naturligtvis pröva olika sätt för betygsunderlag och motivera, utvärdera och ge konstruktiv kritik till enskilda elever. Även uppmuntra, stimulera dem och ha förmåga att fånga upp och entusiasmera.

Läraren måste vara beredd på att lämna sin planering för att möta elevernas behov och önskemål. Eleverna måste också bli sedda och förmåga krävs för att sätta sig in i deras situation.

Som lärare måste man kunna skapa god kontakt med elever, kollegor och föräldrar. Självklart ska man ingripa om tendens till oordning uppstår.

Vi måste uppmärksamma att det finns många lärare som i dag är på väg ut från skolan på grund av åldersskäl. Dessa har en mycket god kompetens att lära ut till eleverna utifrån deras syn på människor, samhälle och vad kunskap är. Synen på vad skolan gör måste därför förändras till det positiva.

Högskolan Dalarna har därför fått en viktig roll att spela när det handlar om lärarutbildningen. I och med att även äldre studerande får möjlighet att bli lärare betyder det mycket för regionen att den finns.

Gymnasier får därför ta emot en stor kull entusiastiska blivande lärare som ser sin framtid som lärare även här i Dalarna. Lärare på högskolan får också fler yrkeserfarna bollplank att testa sina idéer och forskning på.

ÅSA NILSER / ÅSA NILSER ÄR LÄRARSTUDERANDE I PRAKTISK-PEDAGOGISK UTBILDNING I EKONOMISKA ÄMNEN OCH HISTORIA.

Mer läsning

Annons