Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Den som behandlar ska ha rätt att sjukskriva

Annons

Ibland behövs professionell hjälp och all tid att lyssna från anhöriga och vänner. Det svenska samhället präglas av en medicinsk grundsyn när det gäller alla former av psykisk ohälsa. I vårt grannland Norge har man genomfört en omfattande reformering av psykvården. Där är den inte längre enbart styrd av en medicinsk grund utan läkare, psykologer och socialarbetare är jämställda i det norska samhällets vård och behandling av psykisk ohälsa.

Även psykologer och socialarbetare har rätt att sjukskriva och till viss del även medicinera. I Sverige är psykiatrin helt underställd ett medicinskt perspektiv trots att andra personalkategorier finns representerade i organisationen. Försäkringskassan präglas också av ett övervägande medicinskt synsätt. Endast intyg från en läkare accepteras som grund för sjukskrivning även om till exempel en socialarbetare eller psykolog med specialistkompetens är den psykoterapeut som står för behandlingen.

Försäkringskassan har särskilda förtroendeläkare till sin hjälp i bedömning av underlag för sjukskrivning. Jag anser att ett bredare synsätt och en annan värdegrund skulle ge färre antal sjukskrivna och kortare sjukskrivningsperioder. Ett gammalt romerskt ordspråk lyder: "Droppen urholkar inte stenen bara genom sin kraft utan genom att falla många gånger". Det samma gäller när människor hamnar i kriser som gör dem oförmögna att fungera i sitt arbete och socialt.

Givetvis kan en människa råka ut för oväntade och plötsliga händelser och förluster under sin levnad, men min övertygelse är att den vanligaste orsaken till vad som i dag nästan alltid benämns som depression är orsakad av ett flertal mindre men betydelsefulla händelser i relationen mellan människor både i arbete och familj.

Med den struktur som den svenska sjukvården har i dag är den vanligaste behandlingen olika former av "lyckopiller". Detta trots att amerikanska studier visar att behandlingsresultaten med enbart medicinering mot depression, gör att bara 18-20 procent påvisar en förbättring. Jag menar att det är nödvändigt att komplettera medicinering med sociala och psykologiska behandlingsformer.

Psykiatrin behöver reformeras i Sverige, för att bättre kunna ta hand om det behov som finns, liksom närsjukvården avsevärt behöver öka sin sociala och psykologiska kompetens. Svenska poliser åkte till Norge för att lära sig hur man blir av med värdetransportrån. Det kanske är så att vi närmare skulle studera hur vårt grannland i väster tar hand om människor i livskriser?

För att minska antalet sjukskrivna och långtidssjukskrivna krävs förändring av både närsjukvård och psykiatri liksom ökad kompetens hos Försäkringskassan vad avser ett socialt och psykologiskt perspektiv.

PEJE MICHAELSSON PEJE MICHAELSSON BOR I FALUN OCH ÄR LEGITIMERAD PSYKOLOG, KONSULT OCH TIDIGARE REKTOR FÖR HÖGSKOLAN DALARNA.

Mer läsning

Annons