Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Den nya tuffa lärarrollen

Annons

Några av lärarna avslutar snart fempoängskursen i specialpedagogik arrangerad av högskolan i Dalarna och inköpt av Rättviks kommun.

Högskolan har flyttat ut till respektive kommun för att underlätta studiesituationen för lärarna som ändå satsar stor del av sin tid på utbildningen.

Den här dagen har lärare från olika delar av skolan samlats i Daljerk skolans konferensrum. Barbro Ryding Höglund är specialpedagog på Nyhedsskolan i Rättvik och hon är också baskursledare i Rättvik.

Det finns många engagerade och motiverade lärare som vill utveckla sig i den nya skolan. Lärare från förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan deltar i kursen. Intresset är så stort att deltagarna delats upp i flera grupper och kursen arrangeras för andra gången.

- Det är nytt att högskolan utlokaliserar en kurs så här och givetvis en förmån för oss. Vi har föreläsningar och litteraturseminarium och just nu arbetar vi med hur läraren ser sig som lärare, "min egen ledarstil som lärare", berättar Barbro Ryding Höglund och just den delen av kursen är intressant tycker deltagarna.

- Vi är allt från mamma till polis, säger Anders Olin, lärare på Rättviksskolan.

Och att arbeta socialt, inte enbart det konkreta, direkta lärandet är en tillgång i arbetet, tycker gymnasielärare Gunilla Ås, men det ställer krav på skolan, lärarna och eleverna.

- Vi ska motivera, belöna, ta till vara barnens olika intressen. De ska känna att de kan. Det är stora grupper i dag i skolan och olika barn, det finns särskilda behov, men det ställs höga krav på alla. Barnen ska tidigt ta eget ansvar, ha överblick över en hel veckas arbete, vilket inte ens vuxna alltid behöver göra. Det kan vara svårt att motivera ett barn när listan på allt som ska göra känns lång.

- Jag tror att barnen framför allt behöver mycket mer lugn och ro. Målen i läroplanen är klara men det är varje lärares metodik som ska leda fram till målet, resultatet, menar Barbro Ryding Höglund.

Det psykosociala arbetet är en stor del av skolan.

- Om det bara handlade om lärande, säger Anders Olin. Det gäller att få undervisningen att fungera.

- Många barn är överstimulerade, vana att bara ha kul, har svårt att fullfölja en uppgift. Det finns ingen tid för att ha tråkigt, men det är då kreativiteten hos barnen växer och utvecklas, anser Barbro och flera av de andra lärarna i gruppen.

- Barn är stressade. Barnen har det jobbigt. Läxboken kanske är hos mamma. Hur ska jag komma hem i dag efter skolan?

- Att möta barn i skolan är något vi som lärare måste arbeta med. Vi behöver fortbildning i framför allt specialpedagogik som numer finns inbakat i lärarutbildningen. Målet med högskolekursen är att höja den specialpedagogiska grundkompetensen, att se varje barns möjligheter och förmåga till lärande ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Pedagogiska, sociala, psykologiska, medicinska aspekter som måste finnas med i arbetet. Se inlärningsmöjligheter, att ha en observerande roll, se och höra barnet, ha en struktur i tänkandet och undervisningens mål.

Så ska "min egen ledarstil som lärare" behandlas och här måste lärarna i gruppen se sig själv ur ett nytt perspektiv för att kunna analysera sig själva.

I en föränderlig skolvärld vill lärarna följa eleverna på vägen framåt och högskolekurserna i Rättvik fortsätter.

KATARINA CHAM

Mer läsning

Annons