Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Demokratiskt övertramp att öppna Stationsgatan

Annons

År 1993 stängdes Målargatan och Stationsgatan för trafik efter beslut i Borlänges kom-munfullmäktige. Skälet var att öka trafiksäkerheten och minska miljöbelastningen i centrum.

1996 gjordes en utvärdering som visade att avstängningen bidragit till minskade olyckstal, trafikflöden, buller, luftföroreningar och barriäreffekter.

I samtliga genomförda undersökningar har boende, bussåkare och allmänhet svarat med förkrossande entydighet att man vill ha gatorna avstängda. De enda som svarat negativt på avstängningen har varit affärs-innehavarna.

Nu vill centrumföreningen, som driver ett antal affärsinnehavares intressen, öppna Mål-aregatan och Stationsgatan för trafik i etapper.

Den första etappen innebär att Stationsgatan öppnas på kvällstid och Målaregatan i en riktning på dagtid. Skälet till att man vill öppna gatorna är ökad tillgänglighet, trygghet och ökad handel.

Det är alltså en liten mans-dominerad skara butiksägare som vill ha politikernas hjälp att köra över en bred majoritet Borlängebor.

Det är för mig en gåta att man i sin begäran hänvisar till ökad tillgänglighet när exempelvis handikapprådet och pensionärsrådet redan svarat att man inte vill öppna gatorna. Vem får bättre tillgänglighet när biltrafik-en släpps in? Inte är det handi-kappade, barn, småbarnsför-äldrar eller äldre. Hur blir tillgängligheten för oss som åker buss?

Dalatrafik har tidigare sagt att de inte kan ha kvar busshållplatserna på Stationsgatan om biltrafiken släpps in.

De enda som får bättre tillgänglighet är en liten grupp bilburna som inte orkar gå de få meterna från parkeringarna runt om centrum. Jämför med Kupol-ens parkering!

Det är längre från p-platser i utkanten av Kupolen än från de flesta platser i centrum.

Det andra argumentet som hålls fram är säkerhet. Vems säkerhet? I undersökningen från 1996 beskrivs hur trafiksäker-heten förbättrats från i genom-snitt elva olyckor/år till en olycka/år. Man kan vända på siffrorna och faktiskt hävda att ett beslut om öppnande vållar skador på kanske ända upp till elva personer/år.

Det tredje argumentet är ökad handel. På samma vis som tid-igare kan genomförda under-sökningar visa konkreta siffror på det direkt motsatta. Det finns ingenting som tyder på att ett litet antal bilar i centrum skulle öka handeln. Förslaget från köpmännen måste anses som ett önsketänkande, om än så väl-lovligt.

Politik handlar ofta om avvägningar. Det handlar också om att stå upp för de mål som vi i samhället sätter. Våra gemen-samma strävanden att stoppa klimatgasers påverkan på miljön är den största utmaning världen stått inför. Förslaget till öpp-nande av gator står i stark konflikt med dessa miljömål. Jag tycker valet är solklart och enkelt.

Ta Borlängebornas åsikter på allvar! Öppna inte centrum-gatorna! Vi politiker ska stå upp för våra miljömål!

Mai Olofsson (v)

Mer läsning

Annons