Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Delade åsikter om dialekterna

Annons

Frågeställningen i förra veckans Bonus om tidningen ska ställa sig positiv till texter på olika dalmål i tidningen har fått många läsare att reagera.

Det har kommit ett 50-tal svar, dels från läsare i allmänhet, dels från tidningens speciella läsarpanel.

Eftersom jag läst alla skriftliga svar och noterat synpunkterna från er som ringt, vet jag att en majoritet ställer sig tveksam till en ökad exponering av mål och dialekter i tidningen.

Men det finns också flera läsare som tycker att tidningen borde uppmuntra de olika sockenmålen genom en publicering av olika texter i tidningen.

Så här tycker några av våra läsare:

Om insändarna är lokala och skrivna på dialekt, möter det väl inga hinder. Det verkar vara en bra idé.
C-O Carlsson

Nej, det tycker jag inte! Alla ska val kunna lÄsa?? Vem förstar
Älvdalsmal?? Inte jag.
Då skulle ju jag kunna skriva pa engelska eftersom jag bor där nu?
Kristina

Hä e viktigt, ôm vårä Dalmål ska ivirlävô, att dôm brukäs ô sins. Därför vo hä bra mä en spalt då ô då.
UN

Var sak på sin plats!
Dialekter hör hemma i "byablad" eller möjligen i kortare citat i dagstidningar.
Dessutom är det som hr redaktören befarar upplagt för missförstånd och förvecklingar.
Ökad användning av lokala dialekter kan väl annars på sikt ge oss en ny yrkeskategori,
"lokala språkguider". Något som jag själv ibland saknat vid mina besök i Älvdalen.
Sture Nyström

Vi har väl dialekter här i Säter också men dom kanske inte är så svåra att förstå för övriga svenskar.
Jag tycker att man kan publicera material på lokalt mål beroende på vad det handlar om. Dikter, roliga
historier, grattishälsningar, folklivsberättelser och kåserier är o.k., gärna med översättning av en del
nyckelord. Däremot tycker jag att det skall skrivas på ren svenska när det gäller sådant som alla ska
kunna ta del av, exempelvis insändare som upplyser om något eller klagar på missförhållanden (vanligt) eller
berömmer (mindre vanligt).
Bengt Swensson

Stå på dig och bevara tidningen som den är! På ren
svenska!
Marie Morén, Insjön

Det är svårt med dialekter, men det finns säkert folk som kan sin dialekt och vill kunna läsa lokalt. Själv föredrar jag rikssvenskan.
Margareta Brang

Dä skull full kunn var rolit nån gång.
Kurt Runnqvist, f.d. grängesbärgärä

Ja, det tycker jag. Kanske att man ska ha en översättning med vid sidan om för att de som inte förstår ska få en chans att lära sig lite om olika lokala dialekter. Det är viktigt att använda dialekterna, annars kommer de att försvinna.
Britt-Inger

Om sammanhanget i en insändare vinner tyngd i att använda "dialäkten", så är det självklart helt okej! I övrigt så kan man väl se till att hålla den på en förståelig nivå.
Magnus Edén

Jag tycker för all del att bevarandet av våra dialekter är en mycket viktig uppgift inom språkundervisningen, rentav den viktigaste i dessa tider av amerikanisering och Tv-såpadialekter. Men bevarandet bör ske muntligt, inte skriftligt. Lika njutbart som det är att höra
Rättviks- eller Enviksmål talas, lika trist och besvärligt är det att stava sig igenom en tryckt text på
samma dialekt. Dialekter ska talas, inte skrivas! (Naturligtvis är det trevligt med ordböcker över de olika målen, men det blir ju en annan sak.)
Willy Olausson
Grindstugan, Kniva

För mig är dialekterna framför allt verbala och inte skriftliga.
Dialekterna ska absolut bevaras, och då gärna att det sänds och hörs i radio och TV på dialekt.
Men att läsa på dialekt blir inte alls samma sak!
Så insändare på dialekt i tidningen hörs inte som en vacker dialekt att bevara, utan som ett skriftspråk som försöker, så gott det nu går, att återge ett talspråk! Konstlat med andra ord!
Nisse

Vilka dialekter skulle i så fall väljas ut bland insänt material? Det är någon eller några som skulle känna sig missgynnade, eftersom det finns såotroligt många dialekter, och det skulle säkert vara svårt att få med alla på "listan".
I så fall måste nog tidningen ha ett speciellt "tidningslexikon" så läsarna har en chans att förstå.
Rikssvenskan duger bra - då har alla som behärskar den, glädje av tidningen!
"Närkingskan"

Jag tycker att insändarsidan kan utökas till tvåsidor. Utökningen (eller del av) ger plats för dialekt,tydligt angiven vilken i varje enskilt fall !
Men det måste vara en ganska hög standard på dialekt. Det får inte bli fel och läsare blir missledda, dvs lär sig fel. Det som står i tidningen ska ju vara rätt. Det ska också finnas översättning till svenska. Det är kul om sveriges dialekter bevaras och används. I radion hör man ju Gotlänska (Ein busk singers) Skånska mm det är trevligt. Men det är väl mest talspråk som
gör rättvisa åt dialekt.
OBS! Christer har du hört Österbotnisk (Finland) svenska ? Där vet dom vad Fäler och Assint är! Jag var naiv och trodde det var dialekt från Svärdsjö eller Enviken.
Per-Olof Ersson
Falun


Jag tror att man skriver i en tidning för att kunna bli läst av alla. Diverse lokala mål talas av ett fåtal och blir alltså lästa av ett fåtal.
Dessutom hör mål till talspråket och kan sällan göras rättvisa i skrift. Målfritt är därför bäst i tidningen.
Hellberg

Att dialekt är rolig och bör bevaras håller nog många med om. Men tidningen är fel plats enligt min mening. Hur skulle du uppfatta det Christer, om du skulle läsa ett reportage från till exempel Älvdalen på dialekt? Tidningen skulle då
bli mer plåga än nöje att läsa och förstå.
Stig

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons