Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: "Att göra en Runn" på riksskidstadion ”

Annons

En anonym insändarskribent "Fritt tyckt av pistmaskinisten" (FK 6/3) anser att spåren sköts, och att undertecknad som kritiserar borde lära ut i stället. Utmärkt utgångsläge för dialog för att skapa vinna/vinna-läge!

Många bör vara med i dialogen. Den ska ge en förbättrad kvalitet på anläggningen som helhet, inte bara skidspåren!

Dialogen ska säkra avkastning på investerat kapital och säkerställa Lugnets status som nationell anläggning.

Att låta Skanska-planen enbart stötas och blötas av de politiska partierna och en mindre krets i näringslivet kan knappast vara en bra väg.

Alla intressenter bör få möjlighet att delta i ett möte som bör vara öppet och ligga rätt i tid. Planen för Lugnets framtid läggs fram; alla på plats får komma till tals. Allt som sägs dokumenteras och läggs ut på internet för att fånga upp fler synpunkter på Lugnet i framtiden. Summan av den kardemumman blir en vision för Lugnet 2010.

Widar Andersson uttrycker förhoppningar i sitt svar, både för folkhälsan och för näringslivet. Han värderar mina synpunkter på kvaliteten som mycket kritiska.

...många skidåkare är väldigt positiva till Lugnets skidspår" skriver han. Är dessa nöjda skidåkare de som ska värdera huruvida kvaliteten sammanfaller med vad som krävs av Svea Rikes Skidstadion? Möjligtvis ligger problemet i att kvaliteten ej är specificerad.

Widar Anderssons uppsåt är verkligen gott. Likväl, framgångsrika företag satsar lite på hopp och mycket på offensiv planläggning. Enträget genomförande ger succé.

Dessa företag bygger sina resultat på förankrade visioner, mål och program. Alla framgångsrika mål är SMART: Specificerade, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta. Fråga Anja Pärson.

Andersson hävdar att det är svårare att mäta avkastning på kommunala investeringar. Det är alltid möjligt att hitta mätetal. Exempel: Om Lugnet (investeringarna) underhålls ger det effekt på besökstalet. Detta kan mätas i (övernattningar i stugbyn, besök i simhallen, antal bilar på parkeringsplats etcetera). Dessa mätetal multipliceras med faktor för vad gästen spenderar per dygn.

Kommunen får en andel av den (ökade) omsättningen; att räkna som avkastning.

Ekonomin är ansträngd för Fritid Falun. Insatser i snöpreparering och spårning på obekväm arbetstid kostar. Lösning på detta presenterades för flera år sedan, och hörsammades ej.

Flera personer erbjuder sig att göra detta utan ersättning på tidpunkter som är önskvärt för kommunen (då snön faller - innehåller den alltid mer fukt än efter snöfall, oavsett temperatur). Personer erbjuder sig att ta förarbevis för pistmaskin, utan krav om ersättning.

Det handlar om "att göra en Runn". Vad herrarna på Runns is har gjort är vida känt, även utanför Faluns kommungräns.

NILS UOLEVI HELSINGEN

Dagens debattör är Falubo sedan 1988 men han föddes i Norge. Han är egen företagare och

konsult i olika branscher, bland annat inom logistik och turism.

Mer läsning

Annons