Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

De svaga blir svagare

Annons

Det konstateras i en färsk utredning från landstinget med uppdrag att beskriva barns och ungdomars situation i Dalarna.

Vid årsskiftet 2001/2002 fanns det 60 117 barn och unga under 18 år i Dalarna. Andelen 0-9-åringar är mindre än i riket, men andelen 10-19 åringar är större i Dalarna än i landet som helhet.

Tidigare undersökningar tyder på att de flesta barn och unga har det bättre än någonsin i de flesta avseenden.

Men samtidigt finns det en dold social misär i samhället, intoleransen mot svaga och avvikande riskerar att öka, de ungdomar som inte vill eller har möjlighet att utbilda sig lämnas åt sitt öde, och de starka blir starkare samtidigt som de svaga blir svagare.

Utredningen konstaterar att det i Dalarna finns alltför många barn som mår psykiskt dåligt, och att dessa barn oftast hör hemma i familjer med låg inkomst, låg utbildning, arbetslöshet, och med en förälder.

Den ekonomiska, sociala och hälsomässiga ojämlikheten i samhället har ökat och barnfamiljerna är de som drabbas först och hårdast av ekonomiska kriser.

Rent ekonomiskt satsar landstinget minst 600 miljoner kronor i sin årsbudget på barn och ungdom, vilket är cirka 15 procent av den totala budgeten. Den största kostnadsposten är barn- och ungdomsmedicinska kliniken med 102 miljoner kronor.

För att kunna förbättra situationen för barn och unga föreslår utredarna bland annat att landstinget:

Inrättar ett särskilt ungdomsråd där ungdomar får möjlighet att lämna synpunkter på landstingets olika insatser för barn och ungdomar.

Bildar en särskild barn- och ungdomsdelegation med företrädare från verksamheter som arbetar med barn och unga.

Genomför ett projekt 2003-2004 med rubriken Alla vinner - barn och ungdomar. Det handlar om en närmare genomgång och konkreta förslag på vad som kan göras ytterligare för att utnyttja de samlade resurserna bättre.

Uppmuntrar och stödjer forskning och utveckling inom barnområdet.

Intensifierar metoder att utveckla samverkan inom barn- och ungdomsområdet, till exempel i form av familjecentraler. Där finns mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola under samma tak.

JAN SVENSSON

Mer läsning

Annons