Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

De ska leda hälso- och sjukvården i Dalarna

Annons

Landstingsdirektören får nu ett mycket större inflytande över hur hälso- och sjukvården i länet ska drivas. Mats Bengtsson har pekat ut vilka personer som han vill ha i sin ledningsstab. Dessa personer är:

Rikard Hellström, biträdande förvaltningschef för hälso- och sjukvården får i ledningsgruppen ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågorna.

Lars Västholm, biträdande landstingsdirektör och ekonomidirektör, får ansvaret för finans, ekonomi och ekonomistyrning.

Personaldirektör Elsa Lundmark blir ansvarig för personalstrategi.

Länsutvecklingschefen Göran Carlsson får ansvar för förnyelse och utveckling, samt annan verksamhet än hälso- och sjukvård.

Kerstin Söderlund, som varit förvaltningschef för hälso- och sjukvården, får ansvar för frågor som rör kommunikation, information och ledningsinformation.

Detta framgår i ett brev som landstingsdirektören Mats Bengtsson skickat till de fackliga företrädarna.

- Jag vill inte kommentera ledningsgruppen innan jag haft en träff med de fackliga företrädarna, säger Bengtsson.

Fackförbunden har nämligen en del synpunkter på den nya ledningsgruppen. Kommunal vill bland annat höra mer om stabens filosofi, om hur uppdragen ska tidsbegränsas, och om tidsåtgången för de olika rollerna.

Vårdförbundet, med stöd av Saco, vill prata mer om tydlighet i ansvarsfördelningen och valet av rekrytering.

Enligt Bengtssons brev kommer medlemmarna i ledningsstaben inte att ha direkt underställd personal och uppdragen i ledningsgruppen ska vara tidsbegränsade och kontraktsbundna.

Bakgrunden till den nya ledningsgruppen är landstingsfullmäktiges beslut om att lägga ner driftstyrelsen och slå ihop landstingets kansli med hälso- och sjukvårdens stab. Landstingsdirektören fick i samband med det beslutet i uppdrag att skyndsamt forma en ny ledningsorganisation för hälso- och sjukvården. En grupp som nu tagit form.

Sedan den 1 juli är driftstyrelsen nedlagd och landstingsstyrelsen har det politiska ansvaret även för driften av länets sjukvård.

JAN SVENSSON

Mer läsning

Annons