Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

De får inget skadestånd

Annons

Va-nämndens beslut tycks dock inte innebära slutet på den mer än tioåriga tvisten. Enligt en av de Nåsbor som driver frågan, Grus Ingemar Olsson, så har va-nämndens beslut redan överklagats till vattenöverdomstolen, en instans inom Svea hovrätt.

- Vi kör på tills vi kört huvudet i sten och kommer att driva det här ända till EU-domstolen om det behövs, säger Grus Ingemar.

Sammanlagt har de tio fastighetsägarna begärt ett skadestånd på 12 797 878 kronor för åren 1994-2001. 100 636 kronor är återbetalning av renvattenavgifter och för saneringskostnader i fastigheterna har sammanlagt 1 281 160 kronor begärts.

Den största posten är ersättning för psykisk- och social ohälsa där de tio Nåsborna begärt sammanlagt 8 180 000 kronor medan den fysiska ohälsan har värderats till 3 336 000 kronor i skadeståndsanspråken. Nåsborna har dessutom begärt ersättning med 20 000 kronor var för advokat- och konsultkostnader i samband med rättegången. Vidare krävdes att va-nämnden skulle ålägga Vansbro kommun att byta ut samtliga ledningar i Nås som inte blev utbytta vid renoveringen av vattennätet i Nås 1992.

Av dessa anspråk har Statens va-nämnd nu alltså kommit fram till att samtliga krav ska lämnas utan bifall och att inga pengar ska betalas.

Vid de förberedande förhandlingar som hölls i Nås i november begärde Va-nämndens chef och ordförande, Jörgen Qviström, en redovisning av de problem som låg till grund för de höga skadeståndsanspråken rörande den fysiska- psykiska och sociala ohälsan.

Som skäl till anspråken för fysisk ohälsa hänvisades till magproblem, klåda och någon sade sig även fått problem med urinvägsinfektioner på grund av vattnet. Den sociala- och psykiska ohälsan bestod i den rädsla de känt för att dricka vattnet och som även lett till en irritation som går ut över andra personer i omgivningen.

Någon menade även att den misstänksamhet som finns mot gruppen från andra Nåsbor lett till psykiska problem.

Nåsborna hoppas nu på ett prövningstillstånd från vattenöverdomstolen. Redan en gång tidigare har den rättsinstansen ändrat på ett beslut från Statens va-nämnd. Den gången fick 104 fastighetsägare i Nås dela på 507 000 kronor sedan ett avslag från va-nämnden överklagats.

GÖRAN DANIELSON

Mer läsning

Annons